LaTeX: Skriftstørrelse

Der er flere skriftstørrelser at benytte sig af i LaTeX. LaTeX leverer ti forskellige størrelser, der kan benyttes ved hjælp af følgende kommandoer:

\tiny 		% Den mindste (lille)
\scriptsize 	% Kodestørelse
\footnotesize 	% Fodnotestørrelse
\small 		% Lidt mindre end standardstørrelse
\normalsize	% Standard
\large 		% Lidt over standard
\Large 		% Endnu mere over standard (bemærk stort L)
\LARGE 		% Endnu større (bemærk alle bogstaver med stort)
\huge 		% Den næststørste
\Huge 		% Den største (stort H)

Bemærk at den øverste er den mindste, og jo længere ned af listen man kommer, desto større bliver skriftstørrelsen. Har man behov for at ændre skritstørrelsen på en måde, hvor ovenstående kommandoer ikke er tilstrækkelige, vil jeg anbefale, at man kigger på pakken anyfontsize.

Vil du ændre skriftstørrelsen på en matematisk formel, er ovenstående kommandoer ikke tilstrækkelige. Her kan de fire følgende kommandoer anbefales:

\scriptscriptstyle 	% Meget lille
\scriptstyle 		% Lidt større
\textstyle 		% Endnu større
\displaystyle 		% Størst

Som det kan ses, er disse også oplistet fra den mindst til den største.

Få Atlas Shrugged gratis

I dag kom der 1150 siders læsning med posten direkte fra Saxo Bank. Der er tale om bogen Og verden skælvede (Atlas Shrugged, en.) af Ayn Rand. Jeg læste den på engelsk for tid tilbage, så den version der kom ind af døren i dag, er på dansk. Hvorfor, spørger du så. Nøgleordet er gratis. Via dette link kan du bestille et gratis eksemplar på dansk eller engelsk.

For et par år siden sendte Saxo Bank et gratis eksemplar ud til alle deres kunder og andre der på anden måde var associeret med deres foretagende, men nu kan man så også få den gennem deres hjemmeside. Det er mig ikke bekendt, hvor længe denne mulighed har eksisteret. Det er en fin bog, om end jeg flere steder finder den dræbende tør og decideret kedelig. Går man rundt med en lille objektivist i maven, vil man, ikke desto mindre, med sikkerhed kunne lide den. Lige så meget som man vil være skuffet over filmatiseringen af første del af bogen.

Så har du den mindste lyst til at stifte bekendtskab med Ayn Rand, har du her en oplagt mulighed. Til trods for at jeg ikke er den store sucker for Ayn Rand, skal der alligevel lyde et tak til Saxo Bank for bogen. Mange tak.

** Update; 27. juli 2012 **
Bogen kan ikke længere bestilles på Saxo Banks hjemmeside.

** Update; 23. oktober 2012 **
Bogen kan bestilles igen. Vær dog opmærksom på vilkårene.

Kaffeplet i LaTeX

Når man skriver opgave er der én ting der er obligatorisk: Kaffe. På en god opgave hører det sig derfor også til, at der er en kaffeplet eller to. Akkurat på samme måde som der i de bøger man har siddet mest med i de sene nattetimer, er mindst én kaffeplet.

For at spare dig for en stor del af besværet med kaffepletter, findes der en pakke ved navn coffee, som du uden de store vanskeligheder kan smide i din preamble:

\usepackage{coffee}

På nedenstående billede kan du se hvad denne pakke kort fortalt giver dig af muligheder.

For at få kaffepletten i dit dokument som på ovenstående billede, skal du bare indsætte følgende kode på den side, der skal have en kaffeplet:

\coffee{1}

Som Hanno Rein, der har lavet coffee-pakken, korrekt skriver: This package provides an essential feature to LaTeX that has been missing for too long. It adds a coffee stain to your documents. A lot of time can be saved by printing stains directly on the page rather than adding it manually.

God fornøjelse.

Værdipolitik

Morten Bødskov, Morten Østergaard og Thor Möger Pedersen, ministre fra de tre regeringspartier, fik søndag megen omtale på grund af denne kommentar i Berlingske, hvori de blandt andet skriver:

Økonomisk er Danmark åbenlyst hårdt ramt – også sammenlignet med vores naboer. Væksten er lav, og der er alt for mange parkeret på passiv forsørgelse frem for at være i uddannelse eller arbejde.

Men også på det værdipolitiske område er Danmark blevet forarmet af den linje, der i ti år blev dikteret af Venstre og Dansk Folkeparti.

Jeg må minde om, at førstnævnte i særdeleshed også er værdipolitik. En sondring mellem økonomisk politik og værdipolitik tjener intet reelt, brugbart formål. Følgende kritik er ikke begrænset til den pågældende kommentar, men rettet mod et utal af politikere og debattører på venstre- såvel som højrefløjen.

Værdipolitik er i ordets natur ikke andet end en pleonasme. Politiske konflikter er værdikonflikter. Økonomisk politik er også værdipolitik. Politik handler om værdier, og når man taler om værdipolitik, prøver man at skabe en idé om, at der findes en bestemt type politik, der ikke er præget af værdier.

Når man taler om værdipolitik er det dermed ikke de såkaldte værdipolitiske emner der er relevante, men snarere de emner der ikke er inkluderet i den værdipolitiske sfære. I dette tilfælde den økonomiske politik. Noget der er symptomatisk for den generelle, offentlige debat. Og det er problematisk.

I en sondring mellem økonomisk politik og værdipolitik, fjerner man ideen om værdier og gør dermed den økonomiske politik værdineutral og apolitisk. Det problematiske er, at værdierne selvfølgelig ikke forsvinder, blot fordi man opfatter det politiske område som værdineutralt. Og hvis der er noget specielt økonomisk politik ikke er, er det værdineutralt.

Selvfølgelig kan der foretages økonomiske diskussioner om hvilke politiske løsninger der skaber det største vækstpotentiale, men hvordan man forholder sig til sådanne diskussioner er (og bør!) være farvet af de værdier man har.

Politik der ikke handler om værdier er ikke politik. Derfor: Stop med at tale om værdipolitik – tal om økonomisk politik, integrationspolitik, socialpolitik, kulturpolitik og så videre, og anerkend, at ingen af de nævnte eller andre politiske områder der er, er værdineutrale. Hvis de var, var de ikke politiske.

LaTeX: Fodnote i sektionsoverskrift

Hvis du prøver at lave en fodnote i en sektionsoverskrift, kan du risikere at få en fejl der blandt andet indeholder:

! Argument of \@sect has an extra }.
! Paragraph ended before \@sect was complete.

Hvis du prøver at sætte fodnoten uden for din overskrift, kommer den selvfølgelig blot på linjen under overskriften, og det går ikke. Heldigvis er der en løsning, og det er pakken footmisc. Pakken kan bruges til at tilpasse fodnoter efter behov og ønsker, og er perfekt til dette formål. I preamblen tilføjer du blot følgende pakke med den valgfrie mulighed stable:

\usepackage[stable]{footmisc}

Og så kan du blot tilføje fodnoten til din sektionsoverskrift:

\section{Overskrift\footnote{fodnoteteksten}}

For eksempel:

\section{Introduktion\footnote{Tak fordi du læser dette}}

God fornøjelse.

** Update, 7. august 2012

Siden jeg skrev dette indlæg, har jeg fundet en nemmere måde at gøre det på, nemlig ved blot at bruge \protect, f.eks.:

\section{Introduktion\protect\footnote{Tak fordi du læser dette}}

Denne løsning er meget bedre og nemmere.

Har den nye regering sat en ny kurs?

Så er årets første kandidat til prisen som ”Årets mest ligegyldige meningsmåling” fundet. Gallup har for Berlingske spurgt et repræsentativt udsnit af danskerne om de er enige i budskabet om, at man skal »løfte i flok«, at »alle skal bidrage« og at »ingen bare [kan] kræve«.

Det bør ikke være nogen overraskelse at 90 pct. af de adspurgte siger ja til at de er »enten enige eller overvejende enige« med statsministerens holdning. Desværre formår Berlingske ikke at oplyse om helt essentielle oplysninger såsom spørgsmålsformuleringens ordlyd og lignende, der giver mulighed for at vurdere de præsenterede tal (eller rettere sagt det præsenterede tal).

Hvad der dog er komisk er Magnus Heunickes (socialdemokraternes politiske ordfører) tolkning af meningsmålingen. Først erkender han at det er svært at sige nej til det spørgsmål respondenterne er stillet, men tolker så alligevel meningsmålingen som et »tegn på, at danskerne har taget regeringens nye kurs til sig«.

Hvis der er noget Socialdemokraterne ikke har bidraget til under den økonomiske krise er det at fremme en fornuftig tilgang til krisen. Før de kom til magten blev der talt om at vi skulle »investere os ud af krisen« og at VK-regeringen blot ville »spare os ud af krisen«. Men nuvel, Magnus Heunicke siger jo også regeringens nye kurs.

Jeg tvivler på at det er Socialdemokraterne der kan tage æren for en eventuel krisebevidsthed i befolkningen. Havde man stillet det samme spørgsmål som i meningsmålingen på et andet tidspunkt, havde man nok fået samme svar.

Har den nye regering så sat en ny kurs? Ikke så vidt jeg kan se, hvis man ser bort fra kursskiftet i relation til ikke at holde hvad man lover.

The Simpsons og LaTeX

Når man bladrer efter et symbol i The Comprehensive LaTeX Symbol List (pdf) finder man også en masse man ikke lige søgte efter, også noget man ikke havde regnet med ville være at finde dér. Et eksempel på dette er The Simpsons karakterernes ansigter.

Til de lidt mindre nørdede læsere af min blog der ud fra overskriften forventede noget andet end ovenstående: I skal selvfølgelig ikke skuffes, så her har I Kate Perry iført et The Simpsons-latexoutfit. Selvtak.

Hvad kan vi forvente af Den Korte Avis?

Ralf Pittelkow er stoppet som politisk kommentator for Jyllands-Posten. Han vil dog stadigvæk være en del af mediebilledet, herunder fortsat med besøg i Deadline på DR2 (så sent som i søndags var han inde og kritisere Helle Thorning-Schmidts nytårstale). Og nå ja, så har han i sinde at drive sin egen lille hjemmeside med konen, Karen Jespersen.

Hjemmesiden, der får navnet Den Korte Avis, har fået ret så stor medieomtale (se for eksempel her, her, her, her, her, her, her, her,  her eller her) , og man kan med rette spørge: Hvorfor!? Jeg må være et svar skyldig. »Avisen« er ikke lanceret endnu og der er intet nyt eller andet der gør, at den bør omtales i samtlige danske medier.

I nærværende indlæg vil jeg argumentere for, hvorfor jeg ikke ser Den Korte Avis som andet end en blog plus gæsteindlæg og et par nyheder. Det kan man altså ikke kalde for en avis. Og det er ingen nyhed at et aldrende ægtepar laver en netavis som et fælles hobbyprojekt. Nuvel, de er begge kendte, men so-fucking-what?

Jeg har foretaget lidt research og undersøgt hvad vi kan forvente af Den Korte Avis, og lad mig slå det fast med det samme: Den Korte Avis kommer på ingen måde til at revolutionere mediebilledet. Den Korte Avis vil være at finde online og kører på det såkaldte WordPress (som jeg også bruger til min blog). Gennem min research er jeg kommet i besiddelse af et billede der giver en god indikation af, hvordan siden kommer til at se ud.

Lad os starte med toppen af siden: Et billede af Ralf og Karen og en menu. Billedet af ægteparret underbygger påstanden om, at der mest af alt er tale om en personlig blog. Menuen det samme. Skift ”Læserbreve” ud med ”Gæsteindlæg” og ”Videoer” ud med ”Videoblog” og den er hjemme.

Den resterende side kan deles op i tre dele: Hoveddelen, en boks med ”små hurtige” og en højremenu.

I højremenuen finder vi igen en blogs karakteristika: En søgefunktion, nyhedsbrev, facebook, ”støt os” og et RSS-feed (alle velkendte elementer på forskellige blogs). I dette tilfælde er det RSS-feedet der er interessant, da det er Berlingskes nyheder der vises (kan også ses for eksempel her). Den Korte Avis har altså ikke i sinde at være en avis. Det lader den Berlingske (og andre) om.

Til venstre for dette finder vi en boks med ”små hurtige”. Her kan man forvente nogle udvalgte nyheder (vel en slags potpourri?). Intet spændende endnu.

I selve hoveddelen finder vi det der nok bedst kan sammenlignes med en traditionel avis, altså forskellige sektioner. Tophistorier, Skarpt lys, Erhverv, Rundt om samfundet, Så er det sagt og Hverdagsliv. Jeg kan ikke udtale mig om hvad de vil bringe i de enkelte sektioner (eller om der vil være flere sektioner), men blot komme med nogle generelle bemærkninger.

Skarpt lys ligner en sektion hvor Ralf og Karen vil skrive deres blogindlæg. Så er det sagt og Rundt om samfundet ligner de sektioner der vil prydes af gæsteindlæg. Hverdagsliv ligner en sektion hvor Madforlivet.com (og andre?) vil levere gæsteindlæg.

Alt i alt ligner Den Korte Avis bare Den Almindelige Blog + overflødigt pynt. Den eneste forskel jeg umiddelbart kan komme på er at Den Korte Avis har deadlines fem gange om ugen (hvilket ikke er nogen garanti for kvalitet – tværtimod).

Det kan selvfølgelig være at Den Korte Avis overrasker, bliver dagsordenssættende og/eller trækker læsere til fra andre aviser. Det kan være siden bliver radikalt anderledes end det indtryk jeg har fået af den. Jeg har dog min tvivl. Skal jeg derfor forsøge at besvare spørgsmålet der præger titlen af dette indlæg, omhandlende hvad vi kan forvente af Den Korte Avis, må svaret blive kort og præcist: En WordPress-blog med indlæg og andet indhold.

Til sidst skal der lyde en opfordring til de danske medier: Lad nu være med at gå i selvsving når Den Korte Avis går i luften her sidst i januar.

Sidenote: Ralf Pittelkow har udtalt følgende: »Jeg har absolut ikke højreorienterede holdninger. Jeg er tværtimod meget midtsøgende« :-)