LaTeX: Skriftstørrelse

Der er flere skriftstørrelser at benytte sig af i LaTeX. LaTeX leverer ti forskellige størrelser, der kan benyttes ved hjælp af følgende kommandoer:

\tiny 		% Den mindste (lille)
\scriptsize 	% Kodestørelse
\footnotesize 	% Fodnotestørrelse
\small 		% Lidt mindre end standardstørrelse
\normalsize	% Standard
\large 		% Lidt over standard
\Large 		% Endnu mere over standard (bemærk stort L)
\LARGE 		% Endnu større (bemærk alle bogstaver med stort)
\huge 		% Den næststørste
\Huge 		% Den største (stort H)

Bemærk at den øverste er den mindste, og jo længere ned af listen man kommer, desto større bliver skriftstørrelsen. Har man behov for at ændre skritstørrelsen på en måde, hvor ovenstående kommandoer ikke er tilstrækkelige, vil jeg anbefale, at man kigger på pakken anyfontsize.

Vil du ændre skriftstørrelsen på en matematisk formel, er ovenstående kommandoer ikke tilstrækkelige. Her kan de fire følgende kommandoer anbefales:

\scriptscriptstyle 	% Meget lille
\scriptstyle 		% Lidt større
\textstyle 		% Endnu større
\displaystyle 		% Størst

Som det kan ses, er disse også oplistet fra den mindst til den største.