Værdipolitik

Morten Bødskov, Morten Østergaard og Thor Möger Pedersen, ministre fra de tre regeringspartier, fik søndag megen omtale på grund af denne kommentar i Berlingske, hvori de blandt andet skriver:

Økonomisk er Danmark åbenlyst hårdt ramt – også sammenlignet med vores naboer. Væksten er lav, og der er alt for mange parkeret på passiv forsørgelse frem for at være i uddannelse eller arbejde.

Men også på det værdipolitiske område er Danmark blevet forarmet af den linje, der i ti år blev dikteret af Venstre og Dansk Folkeparti.

Jeg må minde om, at førstnævnte i særdeleshed også er værdipolitik. En sondring mellem økonomisk politik og værdipolitik tjener intet reelt, brugbart formål. Følgende kritik er ikke begrænset til den pågældende kommentar, men rettet mod et utal af politikere og debattører på venstre- såvel som højrefløjen.

Værdipolitik er i ordets natur ikke andet end en pleonasme. Politiske konflikter er værdikonflikter. Økonomisk politik er også værdipolitik. Politik handler om værdier, og når man taler om værdipolitik, prøver man at skabe en idé om, at der findes en bestemt type politik, der ikke er præget af værdier.

Når man taler om værdipolitik er det dermed ikke de såkaldte værdipolitiske emner der er relevante, men snarere de emner der ikke er inkluderet i den værdipolitiske sfære. I dette tilfælde den økonomiske politik. Noget der er symptomatisk for den generelle, offentlige debat. Og det er problematisk.

I en sondring mellem økonomisk politik og værdipolitik, fjerner man ideen om værdier og gør dermed den økonomiske politik værdineutral og apolitisk. Det problematiske er, at værdierne selvfølgelig ikke forsvinder, blot fordi man opfatter det politiske område som værdineutralt. Og hvis der er noget specielt økonomisk politik ikke er, er det værdineutralt.

Selvfølgelig kan der foretages økonomiske diskussioner om hvilke politiske løsninger der skaber det største vækstpotentiale, men hvordan man forholder sig til sådanne diskussioner er (og bør!) være farvet af de værdier man har.

Politik der ikke handler om værdier er ikke politik. Derfor: Stop med at tale om værdipolitik – tal om økonomisk politik, integrationspolitik, socialpolitik, kulturpolitik og så videre, og anerkend, at ingen af de nævnte eller andre politiske områder der er, er værdineutrale. Hvis de var, var de ikke politiske.