Hvor mange vil stemme på Veganerpartiet? #2

Hvor mange vil stemme på Veganerpartiet? Svaret er selvfølgelig ingen, da der ikke længere vil være et parti med det navn på stemmesedlen. Partiet skiftede først navn til Grøn Alliance, da det blev slået sammen med partiet De Grønne, for sidenhen at blive lagt sammen med Alternativet.

Jeg skrev i et indlæg for et par år siden, at der “er vælgere, der vil stemme på Veganerpartiet, men de første meningsmålinger viser, at der er lang vej til de 2%.” Vi kan konkludere, at partiet ikke formåede at udvise en opbakning i meningsmålingerne, der gjorde det realistisk, at partiet ville kunne blive valgt ind ved et folketingsvalg. Tværtimod var Veganerpartiet ramt af diverse interne stridigheder, der tog fokus fra deres politiske mærkesager.

Nu da der ikke vil komme flere meningsmålinger med Veganerpartiet/Grøn Alliance, kan vi se nærmere på, hvordan partiet og Alternativet klarede sig i meningsmålinger i den pågældende periode. Forleden viste jeg i et indlæg, hvordan meningsmålingerne har set ud for Alternativet fra 2015 til i dag, og i den periode vi kigger på her, har Alternativet i alle målinger ligget på under 2%.

Vi ser i figuren, hvor de stiplede linjer indikerer spærregrænsen på 2%, at ingen af partierne ramte de magiske 2%. Det var dog Alternativet der var tættest på, hvor flere målinger gav dem en opbakning, der var større end 1,5%. Jeg har i figuren fremhævet de meningsmålinger, der blev foretaget efter Veganerpartiet blev til Grøn Alliance, men heller ikke i disse målinger var partiet ikke i nærheden af 2%.

Kigger vi i stedet på den samlede opbakning, altså hvor stor opbakningen ville have været i perioden, hvis dem der sagde, at de ville stemme enten Veganerpartiet/Grøn Alliance eller Alternativet, ville stemme på ét samlet parti, gav flere målinger dem mere end 2%.

Det er nok i lyset af dette, at man må vurdere, at det var fornuftigt at slå de to partier sammen. Uden en sådan sammenlægning ville ingen af partierne have en reel mulighed for at blive valgt ind ved folketingsvalget.

Mit seneste snit giver Alternativet omkring 2% af stemmerne, hvorfor det er meget sandsynligt, at partiet bliver valgt ind på tirsdag. Meget kan dog ske, og det skal ikke kunne udelukkes, at de kommer lige under spærregræsen. Vi kan dog konkludere, at det var et fornuftigt træk af de to partier at slå pjalterne sammen.