Visualisering af meningsmålinger over tid

En af de store udfordringer forbundet med at visualisere meningsmålinger over tid er, at der foretages mange flere meningsmålinger i bestemte perioder. Når politikerne er på sommerferie foretages der eksempelvis meget få meningsmålinger, hvor der omvendt, når den står på valgkamp, ikke går mange dage mellem en ny måling.

Konkret er udfordringen, når vi ønsker at visualisere alle disse målinger over en valgperiode, at hvis vi visualiserer alle meningsmålinger, vil der være en masse målinger til slut i valgperioden, der vil være vanskelige at se udviklingen i. Dette er ikke optimalt da vi selvsagt ofte er interesseret i netop udviklingen i meningsmålingerne i løbet af en valgkamp.

Jeg har forsøgt at lave en figur, der forsøger at visualisere meningsmålingerne både over en hel valgperiode og fokusere på den seneste periode. Til at gøre dette har jeg brugt funktionen facet_zoom() fra pakken ggforce. Denne funktion tager en figur og tilføjer et panel, hvor der zoomes ind på en angivet periode, man ønsker at have et selvstændigt panel for.

Nedenstående figur viser opbakningen til Socialdemokraterne, Venstre, Konservative og Moderaterne gennem denne valgperiode. Du kan se to paneler, hvor det grå område i det øverste panel viser, hvilket område der er vist i det nederste panel. Der er med andre ord en direkte forbindelse mellem de to paneler.

Figuren gør det relativt nemt at få et overblik over meningsmålingerne for et eller flere partier gennem en hel valgperiode samt fokusere på, hvordan partiet eller partierne klarede sig i en konkret periode. Her fokuserer jeg som sagt på den seneste periode, men man kunne også have fokuseret på en anden periode, hvor der blev foretaget flere meningsmålingerne (evt. i forbindelse med et bestemt politisk udspil eller en politisk skandale).

Jeg er ikke 100% sikker på, at jeg kommer til at bruge denne visualisering af meningsmålingerne i fremtiden, men under alle omstændigheder fandt jeg idéen interessant og tænkte, at den fortjente at blive delt her. Hvis du står og skal visualisere meningsmålingerne både over en hel periode og i en valgkamp i én figur, er ovenstående et relativt fornuftigt bud.