Hvor mange vil stemme på Inger Støjbergs parti? #2

I mit forrige indlæg om, hvor stor opbakning der er til Inger Støjbergs nye parti, pointerede jeg, at der var et problem med målinger, der gav et misvisende billede af opbakningen til partiet. Derfor konkluderede jeg, at vi er “bedre tjent med traditionelle meningsmålinger eller målinger, der ikke eksplicit handler om at stemme på et parti eller kandidat, men i stedet undersøger hvor populær en politiker er.” Nu har vi heldigvis fået flere ‘traditionelle’ meningsmålinger, der lader os give et kvalificeret bud på, hvor stor opbakningen er til Danmarksdemokraterne (som partiet nu hedder).

Partiet fik mere end 40.000 vælgererklæringer på en dag, hvilket er imponerende. Det er dog ikke ensbetydende med, at partiet per automatik også ville få en stor opbakning i målingerne. Og det er slet ikke ensbetydende med, at hver femte vælger vil stemme på partiet, som den første meningsmåling ganske misvisende konkluderede.

Den første indikation på, at der dog kunne være tale om en potentiel stor opbakning, kom i en Voxmeter-måling før partiet var inkluderet i målingerne. Denne måling, fra begyndelsen af juli, viste, at 10,1% af vælgerne ville stemme på ‘Øvrige’, altså på et af de partier, der ikke var angivet som en mulighed. Det var svært at tolke dette tal på anden måde end en potentiel tocifret opbakning til Danmarksdemokraterne.

Det er da også hvad de respektive målinger ser ud til at kunne bekræfte. Den første meningsmåling, hvor partiet var med, kom fra Megafon. Denne måling gav Danmarksdemokraterne 10,8% af stemmerne. Uffe Tang kaldte målingen for den måske vildeste meningsmåling, han nogensinde havde set.

Jeg var selv skeptisk på baggrund af den pågældende måling. Dette ikke alene fordi der blot var tale om én måling, og vi kun havde Voxmeters ‘Øvrige’-kategori, til at bekræfte det, men også fordi Megafon tidligere har vist sig at gå helt galt i byen. Desuden viste Voxmeters måling med ‘Øvrige’-kategorien, at der ikke blev rykket vælgere fra rød til blå blok, hvor Megafon nu viste et blåt flertal. Derfor så jeg ingen smoking gun, der entydigt bekræftede, at der var en stor opbakning til partiet (som i mere end 10%).

Et eksempel på en god dækning af Megafon-målingen fandt man hos Jyllands-Posten, hvor de både kalder det for en spektakulær måling og gør det klart, at man skal være varsom med at tolke for meget ud af den (selv i overskriften på artiklen). (Full disclosure: Jeg læste artiklen før den blev publiceret men havde ingen substantielle ændringsforslag.)

Den første Epinion-måling, der inkluderede Danmarksdemokraterne, viste en opbakning til Danmarksdemokraterne på 10,8%. Vinklen i denne måling var dog primært på Moderaterne, og især hvordan Lars Løkke Rasmussen kunne gå hen og blive kongemager efter et kommende valg. De forskellige historier og vinkler viser blot, at det i år ikke just har givet mening at tale om agurketid i dansk politik.

Den første Voxmeter-måling, der inkluderede Danmarksdemokraterne, gav partiet 11,2% af stemmerne. Det er ikke signifikant forskellig fra ‘Øvrige’-kategorien i deres forrige måling, men det er interessant, at institutterne alle er relativt enige om, hvor stor opbakning der er til partiet.

BT dækkede Voxmeter-målingen på baggrund af et Rizau-telegram, der kun formidlede opbakningen til Socialdemokratiet og Danmarksdemokraterne (og rød og blå blok, dog uden at informere om, hvilke partier, der indgik i de respektive blokke). Sådan her så det ud på forsiden af BTs hjemmeside:

Når man ser en dækning som denne, er det i min optik selve dækningen af målingen, der er katastrofal – ikke målingen i og for sig selv. Det ville klæde medierne og journalister ikke at formidle en meningsmåling, før alle tal fra målingen er offentligt tilgængelige.

Den første Gallup-måling gav partiet 10,2%. Den første YouGov-måling gav partiet 11,9%. Disse to målinger blev foretaget med få dages mellemrum men viser den største forskel mellem institutterne i opbakningen til partiet. Det er dog værd at bide mærke i, at forskellen ‘kun’ er på omkring 1,7 procentpoint. Generelt er der langt større enighed mellem institutterne end vi har set ved nye partier på højrefløjen som Nye Borgerlige og Stram Kurs. Det er desuden vildt at tænke på, at YouGov giver en større opbakning til Danmarksdemokraterne end Venstre.

Da vi nu har set målinger med Danmarksdemokraterne fra alle de institutter, der regelmæssigt foretager målinger, har jeg nu også inkluderet partiet i mit vægtede snit. Her er det seneste snit:

Det bedste bud er at partiet står til at få 11% af stemmerne. Det er ikke overraskende, når vi ser, at institutterne giver forskellige bud på en opbakning mellem 10 og 12%. Bemærk dog at usikkerheden i snittet er betydelig, da vi kun har en håndfuld målinger med partiet. Når vi kan inkludere flere målinger i snittet, vil usikkerheden falde. Jeg havde desuden gerne set at partiet havde valgt et andet logo end det danske flag, men sådan skal det åbenbart være.

Det skal også nævnes, at blot fordi Danmarksdemokraterne står til at få 11% af stemmerne, hvis der var valg i dag, skal man ikke udlede at partiet vil få 11% af stemmerne ved et kommende folketingsvalg. For det første er der ikke valg i dag, og meget kan ske mellem nu og valget (hvornår det så end kommer). Hvad der kommer let, kan gå let (vi har set eksempler herpå i nyere dansk politisk historie).

For det andet er der, til trods for at meningsmålingerne synes at være enige, stadig nogle aspekter, der får mig til at forholde mig kritisk til målingerne. Det kan være svært at ramme et nyt parti rigtigt, og det er muligt at alle institutter kan tage fejl. Som nævnt viste den første Voxmeter-måling med ‘Øvrige’-kategorien, at vælgervandringerne primært var internt i blå blok. Meget er sket i løbet af sommeren (også med minksagen), og det kan ikke udelukkes, at meningsmålingerne kan have svært ved at opfange alle potentielle vælgervandringer (i det omfang de finder sted).

For det tredje bliver det sværere og sværere for analyseinstitutterne, når der kommer flere partier. Dette bliver heller ikke nemmere af, at der ikke er enighed blandt institutterne, når det kommer til Moderaterne. Her ser vi en forskel mellem Voxmeter og YouGov, der vækker mindelser om uenigheden ift. Nye Borgerlige ifm. 2019-valget. Målingerne er derfor heller ikke enige i forhold til, hvor afgørende en rolle, Moderaterne ville have, hvis deres respektive målinger blev til det endelige valgresultat.

Det er spændende tider i dansk politik. Hvad vi kan sige med udgangspunkt i målingerne er, at Inger Støjbergs parti nyder stor opbakning blandt mange vælgere. Mit bedste bud på en opbakning til partiet er i skrivende stund 11%. Det bliver spændende at se, om denne opbakning kan holde hele vejen til og med valgdagen.