Hvor mange vil stemme på Frie Grønne?

Frie Grønne kunne i slutningen af oktober sidste år fortælle, at de havde samlet nok vælgererklæringer til, at kunne stille op ved næste folketingsvalg. Hvor mange vil så stemme på partiet, nu hvor partiet er opstillingsberettiget?

Dette er et relevant spørgsmål, da der er flere grønne partier på stemmesedlen ved næste folketingsvalg, herunder – foruden Frie Grønne – Enhedslisten, Alternativet og Veganerpartiet. Vi har heldigvis en del meningsmålinger for disse partier nu, og vi kan sætte ret præcise tal på, hvor stor opbakningen er til de respektive partier. Tre af de fire grønne partier vil sandsynligvis have meget svært ved at komme ind som situationen ser ud nu.

Den første meningsmåling fra Megafon, hvor Frie Grønne var med, viste, at partiet lå et godt stykke under spærregrænsen. Partiet fik dermed ikke nødvendigvis den ønskestart i målingerne, som et nyt parti kan ønske sig. De dårlige nyheder for partiet er, at intet har ændret sig siden da. Frie Grønne er kort fortalt ikke i nærheden af at blive valgt ind i folketinget, desuagtet hvilket analyseinstitut, man kigger på.

Nedenstående figur viser opbakningen til Frie Grønne i de 24 meningsmålinger, der har haft partiet med. De fem analyseinstitutter, der regelmæssigt foretager meningsmålinger, har alle haft partiet med mindst to gange nu, og opbakningen til Frie Grønne er relativt stabil over tid hos de respektive analyseinstitutter.

YouGov har været det analyseinstitut, der har været mest optimistiske ift. partiets opbakning. Dette er der intet nyt i. Som jeg bemærkede i et indlæg forleden omhandlende opbakningen til Moderaterne, er en generel tendens, at YouGov giver nye partier den største opbakning blandt vælgerne. Opbakningen er dog kommet tættere på nul hos YouGov i de seneste målinger, og det er nu Epinion, der har partiet tættest på spærregrænsen. Ingen meningmsåling har dog haft partiet tæt på spærregrænsen.

Alle institutter har således Frie Grønne tættere på 0% end på 2%. Det vil sige at der ikke er noget der tyder på, at partiet ville komme i Folketinget, hvis der var valg i dag. Hvis vi kigger på målingerne fra Voxmeter er der sågar mange tilfælde, hvor opbakningen til partiet er lig nul.

I min seneste prognose kommer jeg frem til, at opbakningen til Frie Grønne er 0,4%. Opbakningen er 0,3% til Veganerpartiet og 0,8% til Alternativet. Det vil sige at selv ikke de tre partiers samlede opbakning er nok til at mønstre en robust opbakning på den gode side af spærregrænsen.

Er det normalt at nye partier klarer sig så dårligt i meningsmålingerne? Vi har ikke nyere eksempler på partier, der har klaret sig så dårligt i de første meningsmålingerne som tilfældet er hos Frie Grønne, der stadig er blevet valgt ind. Tværtimod er der partier, der har klaret sig betydeligt bedre, som ikke er blevet valgt ind.

I nedenstående figur viser jeg hvad de første meningmsålinger har vist for de respektive partier, da de først blev inkluderet i meningsmålingerne. Alternativet lå omkring spærregrænsen, da de blev opstillingsberettiget i 2015. Frie Grønne – og Veganerpartiet for den sags skyld – ligger betydeligt dårligere.

Dette betyder ikke, at Frie Grønne ikke har en chance ved næste valg. Der er potentielt mere end et år til, at næste folketingsvalg finder sted. Det ændrer dog ikke på, at det i skrivende stund er meget svært at se partiet have en jordisk chance for, at blive valgt ind ved næste valg.