Hvor mange vil stemme på Nye Borgerlige? #7

I løbet af de seneste par dage har vi set meningsmålinger, der giver vidt forskellige bud på, hvor mange der vil stemme på Nye Borgerlige.

En meningsmåling fra Voxmeter giver eksempelvis partiet 0,9 procent af stemmerne, altså under spærregrænsen, hvor en meningsmåling fra YouGov giver partiet hele 6,3 procent af stemmerne. Der er intet nyt i, at Voxmeter placerer Nye Borgerlige betydeligt lavere end YouGov gør, men det er første gang, vi ser så stor en forskel.

Mit bud er, at Stram Kurs’ ankomst på den politiske scene ingenlunde har gjort det nemmere at give et kvalificeret bud på, hvor mange der vil stemme på Nye Borgerlige.

I forbindelse med de forskellige meningsmålinger har jeg talt med DR Detektor, der har skrevet en artikel omkring Nye Borgerlige i meningsmålingerne. Her gives nogle bud på, hvorfor vi ser disse forskelle mellem institutterne.

Jeg anbefaler desuden, at man aldrig kigger på enkeltmålinger, men i videst muligt omfang forsøger at kigge på flere målinger og supplerer med vægtede snit, der ikke i samme grad påvirkes af enkelte målinger.