Blev vi oversvømmet med meningsmålinger i valgkampen?

Lisbeth Knudsen kom før valget med følgende profeti: “Når valget udskrives, vil vi igen blive oversvømmet af meningsmålinger.”

Blev vi igen oversvømmet med meningsmålinger? Det er et svært spørgsmål at besvare. Dette da nogen helst ser et komplet fravær af meningsmålinger, hvorfor mere end nul meningsmålinger er for mange meningsmålinger.

Vi kan dog se nærmere på, hvor mange meningsmålinger vi fik under denne valgkamp og sammenligne dette med tidligere valgkampe. For fire år siden hjalp jeg Politiken med at kigge på antallet af meningsmålinger i en historisk kontekst, hvor det kunne ses, at vi har fået flere meningsmålinger over tid.

Derfor ville en simpel lineær ekstrapolation fortælle os, at vi skulle forvente et hav af meningsmålinger under denne valgkamp, hvis vi skulle toppe tidligere valgkampe – og blive oversvømmet med meningsmålinger.

Her kigger jeg på de tre seneste folketingsvalg, hvor jeg har fyldestgørende data: 2011, 2015 og 2019. I Figur 1 vises de dage, der dækker de respektive valgkampe i 2011, 2015 og 2019, samt antallet af meningsmålinger for hver dag.

Figur 1: Antallet af meningsmålinger i valgkampene

Figuren viser at vi i 2011 og 2015 havde dage i valgkampen med omkring 7-8 daglige meningsmålinger. Dette så vi ikke i 2019. Generelt var der langt flere målinger i 2011 og 2015 end i 2019. Der er derfor – relativt betragtet – ingen evidens for, at vi blev oversvømmet med meningsmålinger i 2019.

En del af forklaringen på dette kan være, at vi i 2019 havde en lang valgkamp. Det ville være voldsomt at have over fem daglige meningsmålinger i løbet af en måned. Dette kan dog ikke være den eneste forklaring, da flere medier meldte ud forud for valgkampen, at de ikke ville foretage mange meningsmålinger.

I 2011 så vi i løbet af valgkampen 114 meningsmålinger (5,7 meningsmålinger om dagen), i 2015 så vi 129 meningsmålinger (5,9 meningsmålinger om dagen) og i 2019 fik vi (relativt) beskedne 74 meningsmålinger (2,5 meningsmålinger om dagen).

Det var især YouGov og Voxmeter, der med tæt på daglige meningsmålinger, bidrog til størstedelen af de meningsmålinger, vi havde til rådighed i løbet af valgkampen. De andre analyseinstitutter foretog meningsmålinger få gange i løbet af valgkampen, der alt bidrager til et gennemsnit på 2,5 daglige meningsmålinger.

Det kan som sagt altid diskuteres, hvad der konstituerer mange og få meningsmålinger, men der er intet der taler for, at vi blev oversvømmet med meningsmålinger i denne valgkamp.