Udviklingen i antallet af meningsmålinger

Hvis du endnu ikke er kørt død i at læse om meningsmålinger, så har Politiken denne visualisering, der viser antallet af meningsmålinger over tid:

Jeg er medleverandør af data til visualiseringen (mere specifikt de nyere målinger). Jeg har intet kendskab til de ældre målinger, hvorfor jeg ikke kan sige noget om, hvor fyldestgørende disse data er. Der er dog ingen tvivl omkring, at antallet af meningsmålinger er steget betydeligt over tid.