Vil Danske Bank-skandalen påvirke folketingsvalget?

Forleden talte jeg med en journalist fra Information om, hvilke implikationer sagen om hvidvask i Danske Bank og lignende skandaler vil have for det kommende folketingsvalg. Uden at spoile for meget kan jeg afsløre, at jeg ser bestemte grunde til at antage, at sagerne ikke vil have den store betydning for det kommende valg.

Artiklen, hvori jeg udtaler mig, kan findes her.

Potpourri: Statistics #50

Generating data to explore the myriad causal effects that can be estimated in observational data analysis
A Practical Guide to Mixed Models in R
Ask the Question, Visualize the Answer
Statistical Rethinking with brms, ggplot2, and the tidyverse
Twitter, political ideology & the 115th US Senate
You Can’t Test Instrument Validity
Introduction to Econometrics with R
Hands-On Programming with R
Tidytext Tutorials
What’s the best way to learn the programming language R? (Preferably, for free)

Er danskerne dårligere til engelsk?

I en ny undersøgelse fra sprogkursusvirksomheden EF Education First præsenteres en rangliste over, hvor gode folk er til at tale engelsk i forskellige lande. Dette blev taget op af en lang række danske medier med historien om, at danskere taler dårligere engelsk end nordmænd og svenskere.

Der er dog gode grunde til at være kritisk i forhold til undersøgelsen. Kort fortalt er den komplet ubrugelig, hvis man gerne vil sige noget om, hvor gode danskerne er til engelsk. Dette udtaler jeg mig om til Mandag Morgens faktatjek-side, TjekDet. Artiklen kan læses her.