Artikel i Scandinavian Political Studies: Direct and Indirect Welfare Chauvinism as Party Strategies: An Analysis of the Danish People’s Party.

Har sammen med mine gode kollegaer Romana Careja, Christian Elmelund-Præstekær og Michael Baggesen Klitgaard en artikel i det nyeste nummer af Scandinavian Political Studies. Artiklen foretager en distinktion mellem direkte og indirekte velfærdschauvinisme og viser relevansen heraf gennem en analyse af Dansk Folkepartis reformstrategier. Den kan findes her.

Materiale til at reproducere de kvantitative analyser kan findes på GitHub og Harvard Dataverse.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *