Year: 2016

Artikel i Journal of Elections, Public Opinion & Parties: Democracy for the youth? The impact of mock elections on voting age attitudes

Har sammen med mine gode kollegaer Klaus Levinsen og Ulrik Kjær en artikel i det nyeste nummer af Journal of Elections, Public Opinion & Parties. Den beskæftiger sig med vælgernes holdninger til en sænkelse af valgretsalderen og kan findes her. Resultater fra artiklen er ligeledes omtalt i vores analyse i Politiken samt hos Dansk Ungdoms […]

Artikel i Scandinavian Political Studies: Direct and Indirect Welfare Chauvinism as Party Strategies: An Analysis of the Danish People’s Party.

Har sammen med mine gode kollegaer Romana Careja, Christian Elmelund-Præstekær og Michael Baggesen Klitgaard en artikel i det nyeste nummer af Scandinavian Political Studies. Artiklen foretager en distinktion mellem direkte og indirekte velfærdschauvinisme og viser relevansen heraf gennem en analyse af Dansk Folkepartis reformstrategier. Den kan findes her. Materiale til at reproducere de kvantitative analyser […]