Hvor glade er danskerne for deres fagforening?

TV Avisen havde her til aften et indslag om, at danskerne er glade for deres fagforening. Titlen på indslaget er »Flertal ønsker fagforbund«, og det bygger på en meningsmåling foretaget af Epinion for DR Nyheder. Denne meningsmåling er kort fortalt ligegyldig, og konklusionen er så banal, at det kun kan være licensmidler, der er brugt til at finansiere den.

Hvorfor er meningsmålingen banal? Fordi det eneste den siger, er, at et flertal af de mennesker der er med i en fagforening, er glade for at være i en fagforening. No shit, Sherlock. Der er dermed ikke tale om et flertal af danskerne, blot et flertal af fagforeningsmedlemmerne. Meningsmålingen bygger på svar fra 1115 respondenter, hvor djævelske 666 af disse er medlem af en fagforening. De godt 40 pct. af respondenterne der ikke er medlem af en fagforening, er altså ikke medtaget i undersøgelsen.

På DR Nyheder skrives der, at »[u]ndersøgelsen er lavet midt i konflikten om restaurant Vejlegården, hvor der er blevet sat spørgsmålstegn ved fagforeningers brug af blokade i en arbejdskamp.«, men da meningsmålingen, så vidt jeg kan læse, ikke sondrer mellem traditionelle og gule fagforbund, er det ikke muligt at vurdere, om det er udtryk for en opbakning til de traditionelle fagforeninger (og dermed brugen af blokade i en arbejdskamp).

Man kan måske ligefrem vurdere på baggrund af meningsmålingen, at det at 15 pct. af fagforeningsmedlemmerne overvejer at melde sig ud af deres nuværende fagforening, ikke er et godt tegn for fagforeningerne.

Den bedste måde at vurdere hvor glade danskerne er for deres fagforening, er ved at se på udviklingen i medlemstal. Her ser vi da også, at traditionelle fagforbund har mistet en meget stor andel af deres medlemmer over de senere år, og der er intet der tyder på, at den udvikling vender lige foreløbigt.

DRs meningsmåling kan udelukkende bruges til at sige noget om de nuværende fagforeningsmedlemmers tilfredshed, og da det alt andet lige er plausibelt at forvente, at de der er utilfredse melder sig ud (eller skifter fagforening), er det en yderst banal nyhed, at et »flertal ønsker fagforbund«.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *