Skal den kriminelle lavalder hæves?

En meningsmåling Morgenavisen Jyllands-Posten har fået foretaget, undersøger danskernes holdning til regeringens ønske om, at hæve den kriminelle lavalder til 15 år. 44 pct. af vælgerne støtter forslaget, 51 pct. er imod og 5 pct. ved ikke. Der er to interessante aspekter ved artiklen der er publiceret på baggrund af meningsmålingen.

For det første angiver artiklen, at justitsminister Morten Bødskov fra Socialdemokraterne tolker meningsmålingen som et udtryk for støtte til den nye regerings linje. Hvordan kan man tolke en meningsmåling der viser, at et flertal er imod et forslag, som en støtte til den nye regering? Det sidste den nye regering bør være bekymret for nu, er meningsmålinger (der er længe til næste valg), men det betyder ikke, at nærværende meningsmåling frit kan tolkes som en støtte til den nye regerings linje.

For det andet har journalisten bag artiklen et underfundigt forhold til den statistiske usikkerhed i meningsmålingen. Den pågældende journalist konkluderer, at »[d]en statistiske usikkerhed er på plus/minus tre procentpoint, hvilket betyder, at andelen af tilhængere og modstandere er lige stor.«

To forhold bør fremhæves her: 1) Der kan ikke konkluderes at gruppen af tilhængere og modstandere er lige store. I populationen kan det sågar tænke, at der er meget større forskel. Pointen er blot, at vi ganske enkelt ikke kan konkludere en signifikant forskel, hvis den statistiske usikkerhed kan forklare variationen. 2) Hvis vi accepterer journalistens præmis, er der, som pointeret andetsteds, stadig forskel på de to grupper, da forskellen er på 7 procentpoint. Dette betyder, at selv når der korrigeres for den statistiske usikkerhed, er der er forskel på de to grupper.

Forskellen på de to grupper er ikke stor, men den er der.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *