Medierne holder mest med ingen

Ifølge denne nyhed på b.dk synes hver tredje dansker, at dagblade og andre nyhedsmedier begunstiger regeringsfløjen i dansk politik. Jeg har et par enkelte kommentarer til den pågældende undersøgelse lavet af Megafon for Politiken og TV2.

For det første har den enkelte dansker ikke en kinamands chance for at give en nøgtern vurdering af mediernes eventuelle politiske bias. Det er helt naturligt. Man kan ikke forvente at en almindelig avislæser skal kunne dette. Tværtimod. Hvad man derimod kan forvente er, at mange socialdemokrater, nu hvor Henrik Sass Larsen har sagt det, pudsigt nok også synes, at der er en skævvridning der falder ud til blå bloks fordel. Kan det tænkes, at der er en meget stor sammenhæng mellem politisk observans og ens holdning til hvem medierne holder mest med? Jeg finder det plausibelt.

For det andet er det 31% der siger at medierne favoriserer blå blok, og 15% der siger, at medierne favoriserer rød blok. Ville en lige så passende konklusion ikke være, at et flertal ikke synes at medierne holder med hverken rød eller blå blok?

For det tredje er der ingen undersøgelser der taler for, at nyhedsdækningen i Danmark er politisk farvet. Og hvis nogen skal fortælle mig andet, ser jeg gerne at det er en undersøgelse der har gjort brug af en mere systematisk metode, end en med et repræsentativt udsnit af danskernes holdning, foretaget i kølvandet på en politikers udmelding om at dagbladene er blå.

Jeg siger ikke, at der kan være noget om konklusionen, men når man tænker på hvor venstreorienterede journalisterne er i forhold til den generelle befolkning, og hvor dårligt mange højreorienterede politikere klarer sig i mediernes rampelys, har jeg svært ved at forestille mig at der skulle være nogen nævneværdig hjælp fra medierne til blå blok.

Overskriften på nyheden er ”Måling: Medierne holder mest med blå blok”. Jeg er på ingen måde overbevist om, at medierne holder mest med blå blok. Jeg tror mere på ideen om, at journalisterne et eller andet sted er så fagligt bevidste og nuancerede i deres tilgang til deres fag, at de holder mest med ingen.


1 comment

  • Efter jeg skrev dette indlæg er nyheden kommet op på politiken.dk, som giver lidt flere svar: http://politiken.dk/kultur/tvogradio/ECE1301203/meningsmaaling-medierne-holder-mest-med-de-blaa/

    Overordnet får jeg bekræftet min idé om, at der er en overvægt af socialdemokrater der synes, at medierne holder mest med blå blok: “Blandt de venstreorienterede vælgere oplever et markant flertal, at medierne favoriserer de borgerlige. Således oplever 65 procent af de vælgere, som stemte på Socialdemokraterne ved det seneste valg, at medierne favoriserer regeringen og Dansk Folkeparti, mens kun 2 procent af Socialdemokraternes vælgere oplever, at medierne favoriserer oppositionen.”

    Det fremgår ligeledes af artiklen, at der er tale om 44% der svarer, at de ikke mener medierne holder med nogen blok, og 9% der svarer ved ikke.

    Det lugter lidt af, at en journalist har forfulgt en bestemt dagsorden for enhver pris. Der er ikke rigtig nogen nyhed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *