Hvad mener det radikale bagland?

I en artikel på Politiken kan man læse, at »de radikale lokalformænd drømmer om mange brede aftaler over midten og få smalle forlig med Enhedslisten«. Dette lyder i det hele taget meget sandsynligt, men ikke desto mindre har jeg et par kommentarer til det grundlag hvorpå udsagnet hviler.

Baggrunden for artiklen er en rundspørge Ritzau har foretaget blandt 91 radikale lokalformænd, hvor der er stillet en række spørgsmål.

For det første – og mindst relevant – kan man more sig lidt over »det radikale bagland«. Why even bother? Det er de Radikale vi har med at gøre!

For det andet kan man undre sig lidt over antallet af radikale lokalformænd der svarer Ritzau. Det gør 37 ud af 91 (40 pct.), hvoraf 63 pct. af de 37 angiveligt har svaret, at de »foretrækker forlig over midten«. Der kan fremhæves flere problematiske aspekter ved dette, specielt i hvor høj grad vi kan sige noget generelt om baglandets holdning. Dette er dog ikke noget der tages op i artiklen.

For det tredje forekommer artiklens pointe omkring, at de radikale lokalformænd drømmer om mange brede aftaler over midten og få smalle forlig med Enhedslisten, som noget der ikke kan konkluderes på baggrund af det stillede spørgsmål. Spørgsmålet ligger mere op til en vurdering af hvilken politik der vil blive ført, og ikke til en holdning omkring hvilken politik der bør blive ført. Spørgsmålets ordlyd er: Tror du, at den nye regering kommer til at lave flest kompromiser med Enhedslisten eller hen over midten?

Drømmer mange radikale vælgere om brede aftaler over midten? Ja, det tror jeg i høj grad. Det er bare ikke en konklusion jeg vil komme frem til på baggrund af Ritzaus rundspørge. På baggrund af Ritzaus rundspørge kan man blot konkludere, at et flertal af de radikale lokalformænd der har svaret, vurderer, at der vil blive lavet flere kompromiser hen over midten end med Enhedslisten. Surprise, surprise.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *