Tag: WordPress

Publicer indlæg skrevet i R Markdown til WordPress

Forrige indlæg var skrevet i R (med R Markdown). Yihui Xie viser på sin blog, hvordan man med pakkerne RWordPress og knitr nemt kan publicere indlæg direkte fra R til WordPress. Her er scriptet for eventuelt interesserede: library(RWordPress) library(knitr) options(WordPressLogin = c(brugernavn = ‘kodeord’), WordPressURL = ‘http://hjemmeside.dk/xmlrpc.php’) knit2wp(‘filnavn.Rmd’, title = ‘Titel på indlæg’) Der er […]