KV13: Analyser af kommunalvalget 2013

Hvis du har den mindste interesse i dansk politik, og i særdeleshed kommunalvalg, kan jeg anbefale dig at kaste dine lommepenge efter den nye bog, KV13: Analyser af kommunalvalget 2013, der kan bestilles her.

Bogen har et eksplicit fokus på kommunalvalget 2013, men de emner og spørgsmål bogens kapitler beskæftiger sig med, har relevans for kommunalvalg i almindelighed (herunder selvfølgelig kommunalvalget til november). Bogen kan bedst beskrives som en samling af kapitler, der giver en indføring i, hvad vi har lært om og fra studiet af kommunalvalg siden det seneste kommunalvalg.

Nogle af kapitlerne beskæftiger sig således med sager, der fik megen opmærksomhed før, under og efter kommunalvalget, eksempelvis GGGI-skandalen og DR’s prognoseskandale, hvor andre kapitler beskæftiger sig med mere generelle spørgsmål, eksempelvis hvilken rolle placeringen på stemmesedlen har for valgresultatet.

Selv har jeg sammen med Ulrik Kjær og Klaus Levinsen et kapitel med i bogen (Kapitel 5), hvor vi fokuserer på den kommunale valgretsalder, og især hvordan vælgerne så på dette spørgsmål i forbindelse med kommunalvalget 2013.

Analyse i Politiken: Hvornår får 16-årige lov til at stemme?

Har d.d. en analyse i Politiken sammen med mine kollegaer Klaus Levinsen og Ulrik Kjær. Analysen omhandler valgretsalderen og udsigterne til at den bliver sænket til 16 år. Mere specifikt fokuserer vi på danskernes holdninger til spørgsmålet. Overordnet er der ikke den store folkelige support for en sænkelse af valgretsalderen, men der er også store forskelle i, hvilke borgere der støtter en sænkelse.

Det er især højreorienterede vælgere, der er imod en sænkelse af valgretsalderen. Som vi skriver i analysen: “Der [er] betydelige forskelle i, hvilke danskere der er imod en sænkelse af valgretsalderen. Her er det især de højreorienterede vælgere, der er imod at inkludere de unge borgere. Disse ideologiske forskelle er interessante i en international sammenhæng, idet resultater fra engelske undersøgelser viser, at vælgernes holdninger til valgretsalderen ikke i samme omfang er et ideologisk spørgsmål. I figuren ses det, at sandsynligheden for, at en borger er modstander af en sænkelse af valgretsalderen, er over 50 procent for både venstre- og højreorienterede.”

Skal 16-årige have stemmeret?

Spørgsmålet er i emnets natur udelukkende et holdningsspørgsmål, og man kan være for eller imod uden at være hverken for eller imod demokrati. Valgretsalderen er fuldstændig arbitrær, hvorfor jeg for godt et par år siden argumenterede for helt at afskaffe den.

Det er lidt komisk at der er blevet nedsat en valgretskommission der skal undersøge lige netop dette spørgsmål om valgretsalderen. For det første fordi det udelukkende handler om hvilke parametre man mener, skal vægtes højest. For det andet fordi den pågældende kommission er nedsat af Dansk Ungdoms Fællesråd, hvor de eksperter og politikere der er til stede, netop er dem der har været de største fortalere for en sænkelse af valgretsalderen fra 18 til 16 år. Man skal derfor være mere end godt gammeldags naiv for at tro, at de nogensinde vil komme frem til en anden konklusion, end at valgretsalderen bør sænkes.

Det er derfor heller ingen overraskelse, at kommissionen netop er kommet frem til, at 16-årige skal have stemmeret. Dette er til trods for at en del unge mener det er en dårlig idé at give 16-17 årige stemmeret til folketingsvalg.

Personligt er jeg ligeglad med om de 16-17 årige har stemmeret, men der er gode grunde til, at partierne i Folketinget ikke er ligeglade. Det vedrører nemlig et område der er af meget større relevans end politisk deltagelse: Fordelingen af stemmer.

Hvis valgretsalderen bliver sat ned fra 18 til 16 år, vil det alt andet lige betyde, at der vil være flere vælgere der stemmer til venstre for midten. Det er derfor heller ingen overraskelse, at de partier der er for en sænkelse af valgretsalderen, er de partier der vil få en relativt større vælgeropbakning ud af det.

Skal 16-årige have stemmeret? Som sagt, man kan diskutere for eller imod, men det bør ikke være nogen hemmelighed, at de røde partier ikke vil give børn stemmeret udelukkende for deres blå øjnes skyld.