Er Danmark verdens dårligste sted at få venner?

Hos Politiken kan man læse, at Danmark er verdens dårligste sted at få venner. Det empiriske belæg for dette påstand er en rapport foretaget af expatforeningen InterNations.

Der er dog flere forskellige problemer med den pågælende rapport, der har direkte implikationer for, om Danmark kan betegnes som værende verdens dårligste land at få venner. For det første har man ikke kigget på hele verden i rapporten, men blot udvalgte lande. Danmark er derfor ikke nødvendigvis verdens dårligste sted at få venner.

Det væsentligste problem med den pågældende rapport er dog, at man angiveligt intet har gjort for, at sikre, at undersøgelsen er repræsentativ. Der er ganske enkelt tale om en rapport, hvor folk har tilmeldt sig og besvaret nogle spørgsmål – og ikke en repræsentativ undersøgelse.

Faktatjekmediet TjekDet har skrevet en artikel om begrænsningerne ved rapporten, hvor jeg også giver et par kommentarer med på vejen. Artiklen kan læses her.

Hvordan vil danskerne stemme til Europa-Parlamentsvalget?

I en ny rapport fra Europa-Parlamentet foretaget af Kantar Public, gives der tal på, hvordan partierne vil klare sig ved det kommende Europa-Parlamentsvalg.

Der er dog tale om en rapport, der har betydelige svagheder. Disse svagheder gør, at man bør være varsom med at tolke for meget ud af disse resultater. Dette udtaler jeg mig om i en artikel hos Mandag Morgens TjekDet. Artiklen kan læses her.

Hvor vigtigt er klimaet for vælgerne?

I en ny meningsmåling foretaget for tænketanken Concito vises det, at klimaet er det vigtigste emne for vælgerne. Dette er dog ikke uden væsentlige forbehold.

Min første bekymring, da jeg hørte om meningsmålingen via en journalist fra Mandag Morgens TjekDet, var, at respondenterne i undersøgelsen nok var stillet andre spørgsmål om klimaet forud for spørgsmålet omkring, hvilket emne de fandt vigtigt. Dette ville føre til, at de ville finde klimaet vigtigere.

Det viste sig også at være korrekt, at respondenterne havde fået stillet spørgsmål omkring klimaet forud for det relevante spørgsmål. Dette gør at undersøgelsen ikke er retvisende, hvilket jeg har udtalt mig om sammen med andre forskere. Artiklen kan findes her.

Skal dronningen abdicere?

En af de seneste nyheder i det forgangne år var, at et klart flertal af danskerne ønskede at dronningen skulle abdicere. Baggrunden for dette var en meningsmåling foretaget af analysebureauet Wilke for Avisen.dk, der blev samlet op af diverse andre nyhedsmedier.

Der er flere gode grunde til at være kritisk i forhold til den pågældende meningsmåling, hvorfor jeg også glædeligt har kommenteret på meningsmålingen for TjekDet.

Hvad jeg ikke vidste da jeg kommenterede meningsmålingen var, at 21 procent af de adspurgte i meningsmålingen svarede ‘ved ikke’, som er blevet frasorteret i meningsmålingen. Dette gør blot kritikpunkterne endnu mere relevante. Ligeledes er det sjovt at se, hvordan man kan forsvare en misvisende overskrift med, at man “laver journalistik”.

Er et flertal af danskerne klar til et opgør med konventionerne?

Hos Altinget kan man læse, at opbakningen til den europæiske menneskerettighedskonvention er på vippen. Baggrunden for denne konklusion er en meningsmåling foretaget af Norstat, der viser, at 48% af danskerne mener, at Danmark bør være klar til at træde ud af konventionen.

Det relevante spørgsmål er dog, om halvdelen af danskerne går rundt med den opfattelse, at Danmark bør være klar til træde ud af konventionen. Dette udtaler jeg mig om i en faktatjek-artikel hos Mandag Morgens TjekDet, der kan findes her.