Tag: sammenlignende statskundskab

Konsociationalisme og korporatisme: Som at sammenligne pærer og bananer?

1. Indledning Inden for politologien er det udbredt at sondre mellem to forskellige demokratityper, henholdsvis det majoritære demokrati (også kaldet Westminster-modellen) og konsensusdemokrati (med proportionalitetsrepræsentation (PR)) (Lijphart, 1999: 5-6). Denne dikotomiske differentiering af forskellige demokratityper har flere implikationer. Arend Lijphart (1999) argumenterer i ”Patterns of Democracy” for, at demokratitypen i høj grad har indflydelse på, […]