Tag: offentlig forvaltning

Strukturreformen og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet i kommunerne

1. Indledning Strukturreformen fra 2007 havde strukturelle implikationer for indretningen af den offentlige sektor og ansvarsfordelingen mellem kommuner, stat og de nye regioner. 14 amter blev nedlagt, 271 kommuner blev til 98 kommuner, 5 regioner blev oprettet og statens opgaver blev ligeledes påvirket af disse strukturelle ændringer. Der er divergerende teoretiske perspektiver som kan bruges […]