Erik Gahner Larsen

Resources

Material

Quantitative Politics with R (PDF)
– A dataset with political datasets (GitHub)
– An overview of word limits in political science journals (GitHub)
Potpourri: Statistics

Material in Danish

Introduktion til R (PDF, EPUB, GitHub)
Statistik: Engelsk-dansk ordliste
Politologi: Leksikon

Teaching

Creating Your Own Data

Links: course description
Years: 2018-2019
Language: English
Lectures:

Quantitative Research Dissertation

Links: course description
Years: 2017-2019
Language: English
Lectures:

How to Win Arguments with Numbers

Links: course description
Years: 2018-2019
Language: English
Lectures:

Introduction to Political Science

Links: course description
Years: 2017-2018
Language: English
Lectures:
– L01: Introduction: Politics and political science
– L02: Research Question and Theories in Political Science
– L03: Causation and Correlation
– L04: Evidence: Matching Observations to Questions and Collecting Evidence
– (Reading week)
– L05: Experiments and Ethics
– L06: Observational (Comparative) Methods
– L07: Numerical Evidence: Surveys and Other Quantitative Data
– L08: Quantitative Methods: Evidence and Analysis
– L09: Qualitative Methods: Evidence and Analysis
– L10: Objectivity and Values
– L11: Recapitulation and Reflections

Behavioral Public Policy

Links: course description, syllabus, material
Years: 2017
Language: Danish
Lectures:
– L01: Introduktion: Adfærdsorienteret offentlig politik
– L02: Introduktion: Dual process teori
– L03: Introduktion: Nudging
– L04: Heuristikker og biases: Introduktion
– L05: Heuristikker og biases: Evalueringer og opfattelser
– L06: Heuristikker og biases: Beslutninger og valg
– L07: Motivation og værdier: Intrinsisk og ekstrinsisk motivation
– L08: Motivation og værdier: Grupper og sociale normer
– L09: Motivation og værdier: Tidspræferencer og hyperbolsk diskontering
– L10: Applikation: Penge, opsparing og skat
– L11: Applikation: Samfund, miljø og velfærd
– L12: Applikation: Gæsteforelæsning
– L13: Praktiske aspekter: Metode og den politiske beslutningsproces
– L14: Praktiske aspekter: Etiske og metodiske overvejelser
– L15: Praktiske aspekter: Opsummering og eksamen

Public Policy

Links: course description, syllabus, material
Years: 2016
Language: Danish
Lectures:
– L01: Introduktion til studiet af offentlig politik
– L02: Partipolitik I: Ideologi
– L03: Partipolitik II: Konkurrence
– L04: Partipolitik III: Dagsordener
– L05: Stabilitet og forandring I: Historisk institutionalisme
– L06: Stabilitet og forandring II: Reformvinduer
– L07: Stabilitet og forandring III: Diffusion, konvergens og idéer
– L08: Aktører I: Interesseorganisationer
– L09: Aktører II: Eliter
– L10: Aktører III: Modtagere af den offentlige politik

Causal Analysis in Public Policy

Links: course description, syllabus, material
Years: 2016
Language: Danish
Lectures:
– L01: Teori og metode i offentlig politik
– L02: Seminaropgave I: Det systematiske review
– L03: Kausalmodeller I: Potentielle udfald og kontrafaktisk kausalitet
– L04: Kausalmodeller II: Validitetstypologi
– L05: Kausalmodeller III: Orienterede acykliske grafer
– L06: Seminaropgave II: Præsentation af seminaropgave, part 1
– L07: Seminaropgave III: Fra teoretiske koncepter til empiriske data
– L08: Empiriske tilgange I: Eksperimenter
– L09: Empiriske tilgange II: Naturlige eksperimenter
– L10: Empiriske tilgange III: Observationsstudier, part 1
– L11: Empiriske tilgange IV: Observationsstudier, part 2
– L12: Gæsteforelæsning: Evalueringer af offentlige politikker
– L13: Seminaropgave IV: Replicerbarhed og replikation
– L14: Seminaropgave V: Præsentation af seminaropgave, part 2
– L15: Seminaropgave VI: Etiske og praktiske overvejelser

Advanced Applied Statistics

Links: course description, syllabus, material
Years: 2015
With: Sune Welling Voigt, Robert Klemmensen
Language: English
Lectures:
– L10: Experiments and Causal Inference
– L11: Matching and Propensity Scores
– L12: Regression Discontinuity Designs
– L13: Instrumental Variable Regression