Peer-reviewed journal articles

Larsen, E. G. (forthcoming). Dynamic political interest: How personality differences and the political environment shape political interest. British Journal of Political Science.

Larsen, E. G. (forthcoming). Personal politics? Health care policies, personal experiences and government attitudes. Journal of European Social Policy.

Barfort, S., R. Klemmensen & E. G. Larsen (forthcoming). Longevity Returns to Political Office. Political Science Research and Methods.

Whiteley, P., E. Larsen, M. Goodwin & H. Clarke (forthcoming). Party activism in the populist radical right: The case of the UK Independence Party. Party Politics.

Vitriol, J. A., E. G. Larsen & S. G. Ludeke. 2020. Just as WEIRD? Personality Traits and Political Attitudes Among Immigrant Minorities. Journal of Research in Personality 85: 103931.

Larsen, E. G., D. Cutts & M. J. Goodwin. 2020. Do Terrorist Attacks Feed Populist Eurosceptics? Evidence from Two Comparative Quasi-Experiments. European Journal of Political Research 59(1):182-205.

Larsen, E. G. & Z. Fazekas. 2020. Transforming Stability into Change: How the Media Select and Report Opinion Polls. The International Journal of Press/Politics 25(1):115-134.

Vitriol, J. A., E. G. Larsen & S. G. Ludeke. 2019. The Generalizability of Personality Effects in Politics. European Journal of Personality 33(6):631-641.

Larsen, E. G., R. Klemmensen & M. B. Klitgaard. 2019. Bailout or bust? Government evaluations in the wake of a bailout. European Political Science Review 11(2):231-246.

Larsen, E. G. 2019. Policy Feedback Effects on Mass Publics: A Quantitative Review. Policy Studies Journal 47(2):372-394.

Lakens, D. et al. 2018. Justify your alpha. Nature Human Behavior 2:168-171.

Larsen, E. G. 2018. Welfare Retrenchments and Government Support: Evidence from a Natural Experiment. European Sociological Review 34(1):40-51.

Ludeke, S. G. & E. G. Larsen. 2017. Problems with the Big Five assessment in the World Values Survey. Personality and Individual Differences 112:103-105.

Careja, R., C. Elmelund-Præstekær, M. B. Klitgaard & E. G. Larsen. 2016. Direct and Indirect Welfare Chauvinism as Party Strategies: An Analysis of the Danish People’s Party. Scandinavian Political Studies 39(4):435-457.

Larsen, E. G., K. Levinsen & U. Kjær. 2016. Democracy for the youth? The impact of mock elections on voting age attitudes. Journal of Elections, Public Opinion & Parties 26(4):435-451.

Fazekas, Z. & E. G. Larsen. 2016. Media content and political behavior in observational research: A critical assessment. British Journal of Political Science 46(1):195-204.

Larsen, E. G. 2015. Commentary on: People search for meaning when they approach a new decade in chronological age. Frontiers in Psychology 6:792.

Danish articles

Andersen, K. & E. G. Larsen. 2016. Hvilken periode skal analyseres? Uge 46 som dataindsamlingsstrategi i journalistikforskningen. Journalistica 1:126-146.

Larsen, E. G. & S. G. Straubinger. 2012. Mediernes formidling af meningsmålinger: Indholdsanalyse af folketingsvalg, 2005-2011. Tidsskriftet Politik 15(3):54-63.


Book chapters

Hansen, P. G. & E. G. Larsen. 2019. Analyse af adfærd via eksperimenter, forthcoming in Femø, M. & S. Skriver (eds.), Metodekogebogen – 129 analysemetoder fra humaniora og samfundsvidenskab. København: U Press.

Larsen, E. G. 2017. Logistisk regression med binært udfald, pp. 47-64 in Hussain, M. A. & J. T. Lauridsen (eds.), Videregående kvantitative metoder. Samfundslitteratur.

Larsen, E. G., K. Levinsen & U. Kjær. 2017. Vælgernes holdninger til 16-åriges valgret er påvirkelige, pp. 110-113 in Grøn, C. H. (ed.), Politologisk årbog 2016-2017. København: Hans Reitzels Forlag.

Larsen, E. G., K. Levinsen & U. Kjær. 2017. Hvem går ind for en nedsættelse af den kommunale valgretsalder?, pp. 79-92 in Elklit, J., C. Elmelund-Præstekær & U. Kjær (eds.), KV13: Analyser af kommunalvalget 2013. Odense: Syddansk Universitetsforlag.


Book reviews

Larsen, E. G. 2019. Book Review of Cas Mudde (ed.), 2017. The Populist Radical Right: A Reader. Routledge. Political Studies Review 17(4):NP4–NP5.

Larsen, E. G. 2016. Book Review of Jørgen Goul Andersen & Ditte Shamshiri-Petersen (eds.), 2016, Fra krisevalg til jordskredsvalg: Vælgere på vandring 2011-2015, Frydenlund Academic, Frederiksberg. Tidsskriftet Politik 19(4):113-117.

Larsen, E. G. 2014. Book Review of Frederik Hjorth & Asmus Leth Olsen, 2013, Poligak – hvordan politikerne prøver at snøre dig – og hvorfor du næsten altid snyder dig selv, Poligak I/S, Aarhus. Økonomi & Politik 87(1):70-72.

Larsen, E. G. 2013. Folketingsvalg i krisens tegn: Book Review of Rune Stubager, Kasper Møller Hansen & Jørgen Goul Andersen, 2013, Krisevalg – Økonomien og folketingsvalget 2011, Djøf Forlag, København. Tidsskriftet Politik 16(3):57-59.


Comments and dissemination

Larsen, E. G. & Z. Fazekas. 2019. Meningsmålinger i medierne fordrejer virkeligheden. Berlingske (11.10):34.

Larsen, E. G. 2018. Nedskæringer bliver ikke straffet af vælgerne. Berlingske (1.7):31.

Larsen, E. G., K. Levinsen & U. Kjær. 2016. Votes at 16: do mock elections make a difference to adults’ attitudes? LSE Democratic Audit (30.11).

Larsen, E. G., K. Levinsen & U. Kjær. 2016. Valg. Hvornår får 16-årige lov til at stemme? Politiken (21.8):4.

Larsen, E. G. 2016. Skrøne. Socialdemokraterne gik ikke tilbage. Politiken (5.3):6.

Larsen, E. G. & Z. Fazekas. 2015. Valg. Er analyseinstitutterne uden partifarve? Politiken (9.6):8.

Larsen, E. G. 2014. Samfundstjeneste er måske bedre end fængsel. Politiken (8.6):7.

Elmelund-Præstekær, C., Klitgaard, M. B. & E. G. Larsen. 2013. Vælgertække. Reformer skal vælges med omhu. Politiken (29.12):12.

Larsen, E. G. 2013. Kig kritisk på meningsmålingerne. Berlingske (23.11):16.

Klitgaard, M. B., C. Elmelund-Præstekær & E. G. Larsen. 2013. Træls. S-R-SF har valgt de forkerte reformer. Politiken (3.3):12.