Erik Gahner Larsen

Potpourri: Statistics #59

Er Liberal Alliance gået tilbage på grund af Fremad?

På baggrund af et vægtet gennemsnit af meningsmålingerne rapporterer Altinget, at ”Liberal Alliance er faldet ned under spærregrænsen efter fremkomsten af partiet Fremad”. Der er tre basale problemer med denne påstand. Tre problemer indfanget i én sætning. Det må være en ny rekord.

For det første estimerer det vægtede snit, at Liberal Alliance ligger til 1,9 procent af stemmerne. Til trods for at den statistiske usikkerhed er mindre i vægtede snit (sammenlignet med enkeltmålinger), er vi ingenlunde nær et estimat med en usikkerhed, der ikke inkluderer spærregrænsen på 2 procent. Det vægtede snit tager eksempelvis ikke Megafon med i betragtning, og hvis den seneste måling herfra var med, ville partiet ligge på over 2 procent (og dagens Voxmeter estimerer Liberal Alliance til at ligge på 2,4 procent).

Det er således muligt, at partiet ligger over spærregrænsen, hvis man tager den statistiske usikkerhed i betragtning. Jeg kan i den forbindelse henvise Altinget til denne artikel hos Altinget.

For det andet er Liberal Alliance ikke faldet ned under spærregrænsen for nyligt. Partiet har ligget relativt stabilt omkring spærregrænsen siden valget uden tydelige indikationer på en udvikling. Nedenstående figur fra Politologi.dk viser faldet i opbakning efter valget, der ikke er en ny udvikling.

Figur 1: Opbakningen til Liberal Alliance

For det tredje er der intet der taler for, hvis Liberal Alliance ligger under spærregrænsen, at det er på grund af fremkomsten af partiet Fremad. Partiet Fremad er i meningsmålingerne, som i befolkningen som helhed, gået ubemærket hen. Voxmeter estimerer at supporten til Fremad blandt vælgerne ligger på omkring 0,1 procent. Derfor tyder intet på, at Fremad går fremad med direkte konsekvenser for opbakningen til Liberal Alliance.

Det er på den baggrund ikke muligt at konkludere, at ”Liberal Alliance er faldet ned under spærregrænsen efter fremkomsten af partiet Fremad”.

Har hver femte elev i hotel- og restaurationsbranchen oplevet sexchikane?

Dette spørgsmål stiller faktatjekmediet TjekDet i denne artikel, hvor jeg giver et par ord med på vejen. Artiklen tager udgangspunkt i en rapport fra Institut for Menneskerettigheder, der hæver, at hver femte elev, der uddanner sig til kok, tjener eller receptionist, har været udsat for sexchikane på lærepladsen.

Rapporten er blandt andet blevet dækket i Politiken. Der er tale om endnu et eksempel, hvor en undersøgelse ikke nødvendigvis er repræsentativ. Som jeg udtaler: “Undersøgelsen er ikke repræsentativ og kan derfor ikke bruges til at konkludere noget generelt”.

Institut for Menneskerettigheder har på baggrund af TjekDets arbejde opdateret deres pressemeddelelse. Dette er fortrinligt og noget man kunne ønske blev gjort oftere, når metodiske forbehold og begrænsninger går tabt i formidlingen.

Review in Political Studies Review: ‘The Populist Radical Right: A Reader’

In the new issue of Political Studies Review, I provide a book review of The Populist Radical Right: A Reader. The book is a collection of 32 previously published journal articles and book chapters handpicked by the editor, Cas Mudde.

I conclude in the review that:

[…] we are dealing with a significant and important contribution to the discipline. The book succeeds in being more than the sum of the 32 individual contributions and will be of interest to students of the populist radical right.

You can find the review here.

Er Danmark verdens dårligste sted at få venner?

Hos Politiken kan man læse, at Danmark er verdens dårligste sted at få venner. Det empiriske belæg for dette påstand er en rapport foretaget af expatforeningen InterNations.

Der er dog flere forskellige problemer med den pågælende rapport, der har direkte implikationer for, om Danmark kan betegnes som værende verdens dårligste land at få venner. For det første har man ikke kigget på hele verden i rapporten, men blot udvalgte lande. Danmark er derfor ikke nødvendigvis verdens dårligste sted at få venner.

Det væsentligste problem med den pågældende rapport er dog, at man angiveligt intet har gjort for, at sikre, at undersøgelsen er repræsentativ. Der er ganske enkelt tale om en rapport, hvor folk har tilmeldt sig og besvaret nogle spørgsmål – og ikke en repræsentativ undersøgelse.

Faktatjekmediet TjekDet har skrevet en artikel om begrænsningerne ved rapporten, hvor jeg også giver et par kommentarer med på vejen. Artiklen kan læses her.

Potpourri: Statistics #58

Kommentar i Berlingske: Meningsmålinger i medierne fordrejer virkeligheden

Har d.d. en kommentar i Berlingske sammen med Zoltán Fazekas. Den kan ligeledes læses online her.

I kommentaren fokuserer vi på det faktum, at ikke alle meningsmålinger har samme sandsynlighed for, at blive dækket af medierne. Der er med andre ord systematiske forskelle i, hvor meget medieomtale forskellige meningsmålinger får.

Som vi skriver:

Det er kun de færreste meningsmålinger, der viser en reel forandring fra én meningsmåling til den næste. Ikke desto mindre fandt vi, at den statistiske støj var udslagsgivende, og selv marginale ændringer har betydning for, om en meningsmåling bliver formidlet eller ej.

Kommentaren bygger på vores seneste forskningsartikel, publiceret i The International Journal of Press/Politics, der kan findes her.

Når der går kage i repræsentativiteten

Ser 41 pct. af danskerne gerne, at der var mindre kage på jobbet? Det er hvad denne artikel hos BT påstår. TjekDet har taget et nærmere kig på den pågældende undersøgelse, der ligger til grund for påstanden. Jeg har i den forbindelse også givet et par kritiske kommentarer med på vejen.

Undersøgelsen bygger på respondenter fra det “danske vægttabsregister”, som partner i Fitness Institute, Henrik Duer, står bag. Det lyder metodisk fint, men det er intet andet end tomme kalorier. Konkret er der tale om, at Henrik Duer har delt et link til en spørgeskemaundersøgelse på Facebook, og bedt folk om at deltage med deres holdning til sundhed og kage på jobbet.

Det er der kommet 6.020 svar ud af, hvilket ingenlunde er et tegn på, at der er tale om en god undersøgelse. Blot fordi du tilføjer flere ingredienser til din kage, gør det ikke, at du per automatik har en bedre kage. Jeg har gentaget denne pointe flere gange (se eksempelvis her for et otte år gammelt indlæg).

I den konkrete undersøgelse er der selvfølgelig flere respondenter, der går op i at tabe sig, end vi finder i befolkningen. Der er derfor naturligvis en overvægt af overvægtige. Undersøgelsen er med andre ord ikke repræsentativ.

Vi kan derfor ikke sige noget om, på baggrund af den pågældende undersøgelse, hvor stort et problem kage på jobbet er for danskerne på arbejdsmarkedet.

Hvad vi ser her er et klassisk eksempel på, hvordan journalister hopper i med begge ben, blot fordi der er et par tal, de ukritisk kan videreformidle. Og når den slags hænder, sker det, at der går kage i repræsentativiteten.

A Guide to Getting International Statistics into R

In political science, some of the data we use is from international databases such as the World Bank, ILOSTAT, OECD, WHO and Eurostat. One possibility to access data from these sources is to manually download data from their webpages. This is, however, often time-consuming and not an efficient way to obtain data.

Luckily, there are easier ways to access international statistics. In this post, I will show you have to get data from the World Bank, ILOSTAT, OECD, WHO and Eurostat into R. The R packages available to access data are called WDI, Rilostat, OECD, WHO and eurostat, respectively. In brief, the packages make it easy for you to get the most recent data on a series of indicators into R.

To begin, while technically not required to obtain the data, load tidyverse (for the data management tools). Next, load the the five packages mentioned above. Make sure to install the packages first (they are all available on CRAN).

# load relevant packages
## data management etc.
library("tidyverse")
## the five packages to access data
library("WDI")
library("Rilostat")
library("OECD")
library("WHO")
library("eurostat")

The packages have some similarities. Specifically, there are two steps you need to go through. First, you will have to find the data you would like to use. Second, you will need to download the data. In the table below I outline the relevant functions for each step in the five packages.

Package Find data Download data
WDI WDIsearch() WDI()
Rilostat get_ilostat_toc() get_ilostat()
OECD search_dataset() get_dataset()
WHO get_codes() get_data()
eurostat get_eurostat_toc() get_eurostat()

You might not be sure what exact source to use. Instead, you will know what type of data you are looking for, e.g. data on unemployment. Accordingly, I find it useful to save the string of relevance (in this example unemployment) and search through the individual sources. Below, I search for unemployment in each data source and examine the output in the View window.

# finding data
## search string
searchText <- "unemployment"

## World Bank
searchText %>%
 WDIsearch() %>%
 View()

## ILOSTAT
ilostat_list <- get_ilostat_toc()
ilostat_list %>%
 filter(str_detect(tolower(indicator.label), tolower(searchText))) %>%
 View()

## OECD
oecd_list <- get_datasets()
search_dataset(searchText, data = oecd_list) %>% 
 View()

## WHO
who_list <- get_codes()
who_list %>%
 filter(str_detect(tolower(display), tolower(searchText))) %>%
 View()

## Eurostat
eurostat_list <- get_eurostat_toc()
eurostat_list %>%
 filter(str_detect(tolower(title), tolower(searchText))) %>%
 View()

In the View window you will get a list of the variables containing the search string in the label. Next to each of the labels you will see what the unique indicator id is for the variable. This is the information we will use to download the data.

In the World Bank and ILOSTAT, the indicator variable is called indicator. In OECD the indicator variable is called id and in WHO it is called label. For the unemployment rate in the World Bank data, for example, we can see that the indicator is SL.UEM.TOTL.ZS.

Using the code below, I download data from the various datasets. You can change the specific indicators to whatever data you would like to download.

# get data
## World Bank
data_worldbank <- WDI(indicator = "SL.UEM.TOTL.ZS")

## ILOSTAT
data_ilostat <- get_ilostat(id = "UNE_DYAP_NOC_RT_A")

## OECD
data_oecd <- get_dataset(dataset = "AVD_DUR")

## WHO
data_who <- get_data("tfr")

## Eurostat
data_eurostat <- get_eurostat("ei_lmhr_m")

We now have the data in our five objects (data_*). Usually, you want to restructure the data or link it to other datasets. This is where the functions in tidyverse come in handy.

Using the data we got from the World Bank, we can show the unemployment rate in the Scandinavian countries:

# create figure
data_worldbank %>% 
 drop_na(SL.UEM.TOTL.ZS) %>%
 filter(country %in% c("Denmark", "Norway", "Sweden")) %>%
 ggplot(aes(x = year, y = SL.UEM.TOTL.ZS, colour = country)) +
 geom_line(size = 1) +
 theme_minimal() + 
 labs(title = "Unemployment (% of total labor force), Scandinavia",
    colour = NULL,
    y = NULL,
    x = NULL) +
 theme(legend.position = "bottom")

This is basically all you need to get data into R. Some of the packages have extra features that I recommend that you check out (e.g. the ability to download data on multiple indicators at once with the WDI() function).

Noteworthy, there are other packages that will help you get international statistics into R. The BIS package, for example, makes it possible to get data from the Bank for International Settlements into R. In this specific example, however, there are only few variables available and no need for a search string (for an example on getting data from BIS, I have updated the code on GitHub).

Last, there are a few principles that I recommend that you follow. First, only download the data you need. For some of the functions, you can specify the period and countries you want data from. This will ensure that you do not download the full data (e.g. WDI(country = c("DK", "NO", "SE"), indicator = "SL.UEM.TOTL.ZS")).

Second, only download the data once and save it in a local file. Instead of having one script where you both download and manipulate the data, consider having a script where you download and save the data and another script where you work with the data. There is simply no need to download the data again and again, especially if you run all of your code several times a day.

Changelog
– 2019-10-08: Note on other packages added, including an example with the BIS package.
– 2019-10-05: Eurostat (the eurostat package) added to the guide.

Seven ways to find data

Data might be the new oil (there are arguments for and against this). While there definitely is a lot of data out there for you to drill, it can be difficult to find the exact data you need.

In this post I will outline seven different strategies to 1) keep yourself updated on new data sources and 2) find older datasets. I do not recommend that you necessarily go with all of them (there is a significant overlap between what you will find using the different strategies), and I have ranked the strategies according to my own personal preferences.

1. Newsletters
One of the best ways to keep yourself updated on new datasets is by getting the updates directly to your mailbox. Here, I can highly recommend the weekly newsletter Data Is Plural by Jeremy Singer-Vine.

While there are other newsletters out there, my impression is that if you subscribe to Data Is Plural, you should be covered. In addition, you can take a look at the structured archive of datasets covered in the newsletter (841 datasets at the time of writing). If you do not already subscribe to the newsletter, do yourself a favour and sign up.

2. GitHub repositories
Another good way to find data is to explore GitHub repositories. A lot of repositories host data (e.g. media outlets like FiveThirtyEight), and by exploring popular repositories, you will often find interesting data.

However, there are repositories that also list datasets you might find interesting. Awesome Public Datasets, for example, is a list of open datasets from a wide range of fields (GIS, neuroscience, sports, climate etc.). I curate the PolData repository where you can find a list of political datasets (elections, international relations, parties, policies etc.).

3. Twitter
Twitter is as always a good way to keep yourself in the loop. While there are specific users on Twitter that tweet about new and old datasets (such as GetTheData and Pew Research Methods), the most useful strategy here is to follow researchers.

Researchers care about sharing useful resources such as datasets. To illustrate, I found this amazing resource on free and open psychological datasets on Twitter.

4. Harvard Dataverse
The Harvard Dataverse is another great place to find datasets. The search function is working well and there is publicly available data related to various topics (especially for political scientists).

Noteworthy, I use this service to get a sense of forthcoming articles (as the data usually is stored online prior to the articles hitting your RSS or/and Twitter feed). For example, journals such as American Journal of Political Science and Journal of Politics have their own dataverse where they archive datasets well in advance of the actual publication.

Psychologists might prefer OSF instead of the Harvard Dataverse. However, I find OSF cumbersome to use and a mess when you want to explore potential datasets.

5. Facebook groups
Facebook is usually not my cup of tea (let us be honest: it is shit). That being said, there are some good groups for academics to explore. One of these is Political Science Data where people are good at sharing links to new resources. Furthermore, this is also a good place to ask for data suggestions. My impression is that there are similar Facebook groups available for other scientific domains as well.

6. Reddit
If you already use Reddit, The subreddit r/datasets is worth looking into. The quality of the submissions is not always great but you will often find some interesting datasets from various fields.

Another subreddit to check out is r/dataisbeautiful, where people share data visualizations (mostly original content). While sharing data is not the main objective of the subreddit, you will most likely find a lot of interesting data there.

7. Google Dataset Search
Last, we have Google Dataset Search. I like the idea of having a Google for datasets. And this is literally a Google for datasets. That being said, I have not used this service a lot and whenever I use it to find data, I am not convinced that this is the best strategy to use. Accordingly, I recommend following the six resources introduced above before using this service.