Category: public opinion

Spørgsmålsformuleringens betydning for opbakningen til en afskaffelse af forsvarsforbeholdet

Vi er nu en måned fra folkeafstemning om forsvarsforbeholdet. I løbet af de seneste uger har debatten omkring folkeafstemningen især beskæftiget sig med, hvilket spørgsmål, vælgerne skal forholde sig til. Skulle spørgsmålet handle om at deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar? Eller skulle forsvarsforbeholdet nævnes eksplicit? Der har i den forbindelse været […]

Kvalitetsvægtede gennemsnit af meningsmålinger og statistisk usikkerhed #4

I mit forrige indlæg om kvalitetsvægtede gennemsnit af meningsmålinger og statistisk usikkerhed pointerede jeg, at der skal træffes flere valg, når man udarbejder et kvalitetsvægtet gennemsnit. En af implikationerne af dette er, at de forskellige vægtede gennemsnit ikke nødvendigvis vil vise de samme resultater. De forskellige vægtede snit inkluderer eksempelvis forskellige meningsmålinger. Det er herunder […]