Der er ikke valg i morgen

Der er flere meningsmålinger før et folketingsvalg end lige efter. Dette giver rigtig god mening. Meningsmålinger er mere informative før et folketingsvalg end efter. Vejrudsigten er også mere informativ, hvis du vil vide noget om dagens vejr, og de kan desværre ikke fortælle dig ret meget om, hvorvidt du skal forvente sol eller regn om et år.

Det er ikke mere end et par måneder siden, at vi havde et folketingsvalg, og de første meningsmålinger er så småt begyndt at dukke op. Hvad jeg finder mest interessant er ikke, hvilke partier vælgerne vil stemme på, men om de angiver, at de vil stemme på et parti. Medierne har primært fokuseret på opbakningen til partierne (og især hvordan regeringspartierne er gået tilbage), men hvad der er mindst lige så vigtigt er, hvor mange (og hvilke) vælgere, der er i tvivl om, hvilket parti, de vil stemme på.

I den første Voxmeter-måling efter valget sagde 15,9% af de adspurgte, at de var enten “i tvivl om partivalg”, “vil ikke stemme”, “vil stemme blankt” eller “er ikke stemmeberettiget”. I den seneste meningsmåling fra Voxmeter er dette tal 29,1%. Det vil sige at betydeligt flere vælgere i dag ikke ved, hvilket parti, de vil stemme på.

Hvorfor er dette tal vigtigt? Der er primært to grunde. For det første har det direkte betydning for den statistiske usikkerhed (det har jeg skrevet om for et par år siden her). Kort fortalt er den statistiske usikkerhed i meningsmålingerne større, når flere respondenter ikke angiver et konkret partivalg. Når omkring en tredjedel af din stikprøve ikke længere angiver et partivalg, vil det alt andet lige føre til, at der er større usikkerhed i estimaterne blandt de respondenter, der angiver et valg.

For det andet, og vigtigere, kan nogle partier gå frem uden at flere vælgere stemmer på dem. Der er ingen grund til at forvente, at det er tilfældigt, hvilke partiers vælgere, der er mere i tvivl i dag end de var, da de satte deres kryds ved valget. Konkret må man forvente en stor del af de 29,1% er vælgere, der stemte Socialdemokratiet, Venstre eller Moderaterne ved valget. Når deres vælgere er mere tilbøjelige til at svare, at de er i tvivl, vil det betyde, at andre partier går frem (selv hvis respondenterne ikke angiver et partivalg). Hvis Socialdemokratiet eksempelvis går fra 30% af stemmerne til 25% af stemmerne fordi 5% af vælgerne nu svarer, at de ikke ved, hvem de vil stemme på, vil de fem procentpoint komme de andre partier til gode.

Det er blandt andet af disse grunde, at det er vigtigt at holde sig for øje, at der ikke er valg i morgen. Eller i overmorgen. Eller på noget andet tidspunkt i den nærmeste fremtid. Det er et meget hypotetisk spørgsmål, hvem vælgerne ville stemme på, hvis der var valg i morgen, da betydeligt færre vælgere nok ville være i tvivl om deres partivalg, hvis der rent faktisk var et folketingsvalg i morgen. I en situation som denne, hvor vi ser en ny regeringskonstellation, der går på tværs af rød og blå, er det ingen overraskelse, at flere vælgere er i tvivl om deres stemme (herunder især vælgere fra de partier, der stemte på de partier, der nu er regeringspartier).

I forlængelse af dette skal man huske på, at udviklingen i meningsmålingerne kan gå stærkt – og der er op til små fire år, før vi skal have et folketingsvalg igen. For et år siden, den 20. januar 2022, viste en Megafon-måling eksempelvis, at Konservative stod til at få 18,8% af stemmerne. Det er ingen hemmelighed, at Konservative mistede mange vælgere på relativt kort tid, og selv hvis man tager ovennævnte forbehold i betragtning, skal man være påpasselig med at tolke for meget på meningsmålingerne i disse dage.

Der er desværre et stort fokus på enkeltmålinger i medierne disse dage, især den seneste meningsmåling fra Megafon, der viser, at Liberal Alliance nu er det største parti i blå blok. Meningsmålingen indfanger en tendens (som vi også ser bekræftet hos eksempelvis Voxmeter), men jeg ser ingen grund til at tage den mere seriøst end andre målinger (snittet af andre målinger virker mere plausibelt). Ak, ja, hvis bare der fandtes et vægtet snit, der kunne bruges til at formidle den slags nuancer…