Statistisk usikkerhed med mønster i R

Der er mange måder at visualisere statistisk usikkerhed i R. Jeg har på det seneste leget med funktionen geom_rect_pattern() fra pakken ggpattern til at anvende et bestemt mønster i visualiseringen af statistisk usikkerhed. Konkret har jeg arbejdet med visualisering af meningsmålinger, hvor det som bekendt er godt at vise 95% konfidensintervaller.

Her er et eksempel med en af de seneste meningsmålinger fra Voxmeter, der blandt andet viser hvor stærkt Socialdemokratiet står i målingerne relativt til de andre partier:

Det fungerer ganske godt med visualiseringen da der ikke alene er fokus på usikkerheden, men at det også naturligt falder i et med selve punktestimatet. Det er således relativt let at aflæse både opbakningen til partiet såvel som de øvre og nedre konfidensintervaller. Det er ikke nødvendigvis en bedre måde at visualisere statistisk usikkerhed, men det bliver aldrig kedeligt at forsøge sig med nye funktioner i R.

Koden er som altid at finde på GitHub.