Idé til bog om folketingsvalg

Her er et forslag til en bog, jeg gerne vil læse (og gerne ville skrive, hvis jeg havde haft tid): En bog der gennemgår hovedtemaer og tendenser ved alle danske folketingsvalg. Her er twistet: Det skal ikke være en kronologisk gennemgang af folketingsvalgene. Tværtimod. Det skal være folketingsvalg introduceret i omvendt kronologisk rækkefølge.

Det vil sige at det første valg, bogen skal beskæftige sig med, er folketingsvalget 2022. Det efterfølgende kapitel vil så være folketingsvalget 2019 osv. Hvert kapitel kan komme ind hvad der kendetegner det pågældende valg, især med fokus på, hvad der var nyt ved valget (i 2022 kunne det være aspekter som Moderaterne, valglovens § 77, Radikales krav om valg osv.) samt hvilke ligheder valget havde med forrige valg.

Hvorfor gøre det på denne måde? Fordi det i min optik vil være mere givende at læse om et folketingsvalg i 1953, når det sker med udgangspunkt i de valg, der står mere klart i hukommelsen, modsat hvis man begynder med et tidligt valg og skal arbejde sig op gennem historien. Tanken er med andre ord at rækkefølgen 3-2-1 for begivenheder giver en anden narrativ såvel som systematisk dynamik, man ikke kan opnå, hvis man fortæller om bevigenhederne i rækkefølgen 1-2-3.

Generelt finder jeg nyere politisk historie mere interessant, da det netop er lettere at forholde sig til, hvor det let blivere en sværere opgave ikke alene at forstå relevansen af ældre historie, men også sværere, når det ikke sker med en eksplicit kobling til de begivenheder, man som læser husker bedre. Når jeg kigger på Søren Mørchs bog 25 statsministre, finder jeg det mere interessant at læse kapitlet om Poul Nyrup Rasmussen end Erik Scavenius, hvor jeg tror, at det for de fleste ville være bedre at læse kapitlet om de første statsministre til sidst, selvom de er blandt de første kapitler i bogen.

Der vil selvsagt være tale om en alternativ historiebog, at skrive en bog om danske folketingsvalg i omvendt kronologisk rækkefølge. Det er dog netop på grund af dette, at jeg ville finde sådan en bog interessant at læse. En slags dansk politik møder Memento. Idéen er hermed givet videre.