Berlingske Barometer

Berlingske Barometer er en af de services, mange politisk interesserede danskere benytter sig af, når de skal have et hurtigt overblik over, hvordan de politiske partier står i meningsmålingerne. Hjemmesiden har dog ikke været opdateret med meningsmålinger i år, og nu kan man læse følgende tekst, når man besøger Berlingske Barometer:

OBS! Berlingskes Barometer vil fra 2022 ikke længere blive opdateret. Vi arbejder på at finde en ny og bedre teknisk løsning, så vi igen kan have et barometer, men det er endnu uvist hvornår. Sidste måling er derfor fra 5. december 2021.

Berlingske Barometer har klaret sig umådeligt godt over årene, og været en væsentlig del af dækningen af flere folketingsvalg. Der er omvendt gode grunde til, at der er brug for en ny og bedre teknisk løsning. Sådan her ser siden ud i dag:

Mit gæt er, at den primære tekniske udfordring er i forhold til at ændre partier. Der kan med andre ord være nogle udfordringer forbundet med at fjerne og tilføje partier. Bemærk eksempelvis hvordan Moderaterne ikke er med i oversigten – og gamle partier, der er fjernet, viser en opbakning på nul procent. Deres nye løsning vil forhåbentlig gøre det nemmere at lave ændringer i, hvilke partier der vises.

Sammenlign dette med den arkiverede version af Berlingske Barometer fra 2018, hvor der “kun” var 11 partier, der skulle vises. Dette var langt mere overskueligt, hvor der også er mere luft mellem de forskellige søjler. Det giver således god mening, at man arbejder på en løsning, der virker bedre til at formidle meningsmålingerne i 2022.

Jeg har fire mindre kommentarer til, hvad jeg også gerne ser blive forbedret i det nye Berlingske Barometer. Disse kommentarer skal ingenlunde forstås som en kritik af den eksisterende løsning, blot mine kommentarer til, hvordan Berlingske Barometer relativt let kan forbedres.

  1. User interface. Det er unødigt besværligt at vælge specifikke meningsmålinger og se resultaterne. Det kræver i mange tilfælde at du også rykker rundt på ting eller klikker ind i en menu, for at kunne se, hvad du ønsker at se. Dette er heller ikke helt optimalt på en mobilplatform, og det vil være fantastisk, hvis et nyt Berlingske Barometer kan gøre det nemmere at få et overblik over partiernes opbakning i målingerne.
  2. Statistisk usikkerhed. Ingen af figurerne viser statistisk usikkerhed. Det ville være en kæmpe forbedring, hvis estimaterne, der formidles, bliver præsenteret med 95% konfidensintervaller. Der er flere forskellige måder hvorpå den statistiske usikkerhed kan formidles, men en god præsentation af meningsmålingerne bør som minimum også visuelt vise denne usikkerhed. Dette bør helst også ske ved det vægtede snit, hvor de fleste vægtede snit har for vane ikke at vise denne.
  3. Åbne data. Meningsmålingerne i Berlingske Barometer er alle tilgængelige, men der er ingen nem måde at arbejde med disse meningsmålinger eller gemme meningsmålingerne. Det er at foretrække at meningsmålinger er relativt let tilgængelige, så du selv kan eksportere dem (gerne som en .csv fil) og analysere dem i dit foretrukne software.
  4. Tidsdimension. Det er muligt at sammenligne to meningsmålinger, men det er ikke let at sammenligne flere meningsmålinger over tid, eksempelvis for at se hvordan opbakningen til et parti er steget for derefter at falde igen. Dette var den primære årsag til at jeg for år tilbage lavede Politologi.dk, altså et fravær af en side, der gav et nemt overblik over partiernes opbakning over tid. Det nye Berlingske Barometer kan forhåbentlig gøre det nemmere at sammenligne partierne over tid.

Jeg siger ikke, at Berlingske Barometer bør ligne Politologi.dk, blot at sidstnævnte på mange måder har været mit forsøg på at adressere nogle af de begrænsninger, jeg har set ved Berlingske Barometer. Politologi.dk er desuden udelukkende et hobbyprojekt (og en udgift), hvorfor jeg absolut kun håber, at det nye Berlingske Barometer vil blive en kæmpe forbedring i forhold til, hvordan medierne formidler meningsmålinger.