Årets første sommerdag

På Twitter delte DMI en figur med information om, hvornår vi hvert år i perioden 2005 til 2022 har haft årets første sommerdag (en maksimumtemperatur på over 25 °C). Figuren kan ses her:

Jeg var ingenlunde imponeret over denne figur og ville sågar kalde den problematisk. Generelt har jeg det svært med figurer, der formidler en dato på y-aksen og er lavet i Excel. Der kom på Twitter dog et par gode forslag til, hvordan figuren relativt let kunne forbedres:

  • Fokuser på dage siden 1. januar i stedet for at have 1. april som baseline.
  • Vend x- og y-aksen så de respektive søjler står horisontalt.

Med disse simple forslag i betragtning besluttede jeg mig for at lave figuren med ggplot2 i R. Foruden ovennævnte forslag valgte jeg også en sommerfarve (gul) i stedet for den blå standardfarve i Excel. Figuren kan ses her:

Det er – i al beskedenhed – en kæmpe forbedring. I den reviderede figur er det langt nemmere at sammenligne dagene i året, og søjlen for 18. maj er ikke dobbelt så stor som søjlen for 19. april.

Der er helt sikkert andre lavthængende frugter, som vil kunne forbedre figuren, men ovenstående viser hvordan selv relativt simple forslag kan forbedre datavisualiseringer betydeligt. God sommer.