Udregn mandater til Folketinget med R

I mange meningsmålinger rapporteres partiernes opbakning ikke udelukkende med andelen af stemmer i procent, men også som mandattal. D’Hondts metode bruges som bekendt fordelingen af kredsmandater ved Folketingsvalg, der sammen med tillægsmandater sikrer en ligelig fordeling mellem stemmer og mandater ved valget.

Hvis man gerne vil estimere hvor mange mandater de respektive partier står til at få, kan jeg varmt anbefale seatdist pakken til R. Den er udviklet af Juraj Medzihorsky og kan findes her. Når du har installeret pakken kan du nemt hente den ind i R og bruge giveseats() funktionen til at udregne mandater:

giveseats(c(33, 6, 10, 7, 8, 1, 3, 1, 5, 17, 8, 1), 
     ns = 175, 
     thresh = 0.02,
     method = "dh")

Det første vi giver funktionen er en vektor med opbakningen til partierne i procent (jeg har her undladt decimaler blot for at gøre det nemmere at læse). 33 er eksempelvis opbakningen til Socialdemokratiet i procent. ns angiver hvor mange mandater, vi skal fordele (number of seats, i dette tilfælde 175), thres angiver spærregrænsen (2% i dette tilfælde) og method er vores fordelingsmetode (dh for D’Hondt).

Her kan vi se at Socialdemokratiet vil få omkring 61 mandater ved næste folketingsvalg. Dette er selvfølgelig et estimat, da vi 1) har usikkerhed i meningsmålingen og 2) alle mandater ikke fordeles så simpelt ved valget. Vi tager ligeledes ikke de fire nordatlantiske mandater med i betragtning. Ikke desto mindre er det relativt nemt at få et estimat på, hvor stor opbakningen er til partierne i mandater. Pakken giver desuden en lang række muligheder for at undersøge partiernes mandattal, hvis man tog andre mandatfordelingsmetoder i brug.