Er Socialdemokratiet gået tilbage i meningsmålingerne? #5

Hvordan står Socialdemokratiet i meningsmålingerne? I tidligere indlæg har jeg argumenteret for, at vægtede gennemsnit og specifikke enkeltmålinger ikke overbevisende har vist, at Socialdemokratiet er gået tilbage i meningsmålingerne (#1, #2, #3, #4).

Sidste år pointerede jeg, at blot fordi et vægtet gennemsnit hos Altinget gav Socialdemokratiet en opbakning på 31,5%, betød det ikke, at partiet havde mistet opbakning. Tværtimod var 31,5% meget foreneligt med, hvor partiet sandsynligvis havde ligget gennem store dele af 2020. Der var således større forskel mellem institutterne i, hvor stor opbakningen var til Socialdemokratiet end inden for institutterne, hvor opbakningen var relativt stabil.

I de efterfølgende indlæg fremhævede jeg, at det selvfølgelig ikke kunne udelukkes, at Socialdemokratiet gik tilbage – eller kunne gå tilbage – men at medierne ofte tolkede meningsmålingerne forkert, når de ville lave sådanne konklusioner. Dette skyldes især, at når man ønsker at se på en forskel mellem to meningsmålinger, skal man tage den statistiske usikkerhed i begge målinger i betragtning (journalister antager ofte at den statistiske usikkerhed i en tidligere meningsmåling er 0).

Det er nu efterhånden et godt stykke tid siden, at jeg sidst belyste opbakningen til Socialdemokratiet i meningsmålingerne. Er der sket noget siden sidst? Der har i løbet af de seneste måneder været målinger, der har vist både stabilitet og tilbagegang til Socialdemokratiet. Den 25. oktober kunne man eksempelvis læse hos Altinget, at “S ligger stabilt og fastholder lille coronagevinst”. Samme dag kunne man dog også læse hos BT, Kristeligt Dagblad, Netavisen Pio, Avisen Danmark og andre steder, at opbakningen til rød blok nu var på under 50%.

For at se hvordan det helt præcist er gået Socialdemokratiet siden coronapandemien brød ud, har jeg taget alle meningsmålinger fra januar 2020 til i dag og estimeret en model, hvor vi tager huseffekter i målingerne i betragtning.

Vi ser som bekendt at Socialdemokratiet oplevede en stor fremgang i meningsmålingerne ovenpå den første coronanedlukning i begyndelsen af 2020. Derefter lå partiet relativt stabilt på den gode side af 30%, men fra slutningen af sommeren til nu ser vi, at opbakningen til Socialdemokratiet gradvist er faldet til et niveau, hvor de var før coronapandemien. Konkret er mit bedste bud, at Socialdemokratiet – hvis der var valg i dag – ville få 25% af stemmerne.

Det går op og ned i politik. Det interessante er her, at opbakningen til Socialdemokratiet har ændret sig betydeligt på relativt kort tid. Det gik hurtigt op – og det er gået langsomt ned. Der er således ikke tale om så kort tid, at vi kan opfange sådanne forskydninger i de ugentlige målinger (hvis man ser bort fra fremgangen i begyndelsen af pandemien).

Tager vi alle meningsmålingerne og huseffekterne i betragtning, er der således evidens for, at Socialdemokratiet er gået tilbage i meningsmålingerne i løbet af de seneste måneder. De er i de seneste meningsmålinger således slået tilbage til start (altså før coronapandemien).

Hvad vi ikke ved er, om de vælgere der er gået væk fra Socialdemokratiet på det seneste, er de samme som gik til partiet i begyndelsen af pandemien. I så fald er der sket forandringer under mantraet ‘hvad der kommer let går let’. Mit gæt er at analyseinstitutterne vil være i stand til at besvare dette, men på nuværende tidspunkt har vi ingen evidens herfor.