Nyhedsugen

Introduktion

Nyhedsugen er en metode anvendt inden for journalistikforskningen til systematisk at undersøge journalistisk indhold og procedurer. Nyhedsugen er helt konkret uge 46, der hvert år kan analyseres. Nyhedsugen blev brugt for første gang i bogen Først med det sidste – en nyhedsuge i Danmark (Lund 2000).

Valget af uge 46 giver mulighed for at undersøge variation over tid, både hvordan et emne kan blive dækket over en uge (eksempelvis en finanslov) og ved sammenligning over tid (eksempelvis uge 46 i 2019 og uge 46 i 2020).

Kritik

Andersen og Larsen (2016) har rettet en kritik mod nyhedsugen som dataindsamlingsstrategi. Kritikken går på, at Nyhedsugen ikke nødvendigvis er en repræsentativ nyhedsuge og der findes bedre metoder til at indsamle og undersøge journalistik.

Referencer

Andersen, K. og E. G. Larsen. 2016. Hvilken periode skal analyseres? Uge 46 som dataindsamlingsstrategi i journalistikforskningen. Journalistica 1: 126-146.

Lund, A. B. 2000. Først med det sidste – en nyhedsuge i Danmark. Århus: Forlaget Ajour.