Valgspecial i Presselogen om meningsmålinger

I går blev der sendt en valgspecial af Presselogen med fokus på medierne og det kommende folketingsvalg. I den forbindelse bidrog jeg med et par kommentarer omkring, hvad vi bør forvente os af meningsmålingerne under den kommende valgkamp.

Udgangspunktet var blandt andet følgende profeti af Lisbeth Knudsen: “Når valget udskrives, vil vi igen blive oversvømmet af meningsmålinger. Og fristelsen til at tolke på de små udsving og på de små marginaler vil igen blive så stor, at nogen plumper i.”

Dette tror jeg Lisbeth Knudsen i overvejende grad har ret i. Vi ved fra flere studier at medierne ikke er gode til at formidle meningsmålinger og i høj grad overser den statistiske usikkerhed, hvorved der laves store historier på baggrund af små udsving. Der er intet der taler imod, at vi ikke vil se dette under det kommende folketingsvalg.

Når det er sagt er der også grund til at være optimistisk. Alene det faktum at Presselogen dedikerer tid til at tale om mediernes dækning af meningsmålingerne forud for et folketingsvalg viser, at det er noget medierne er opmærksomme på og tager seriøst.

Der er sket mangt og meget i løbet af de seneste fire år, herunder Brexit og Donald J. Trump, hvor meningsmålingerne fik en del kritik, og det er min klare vurdering, at medierne er blevet bedre til at forstå og formidle meningsmålinger. Med andre ord: Kritikken af meningsmålingerne i løbet af de seneste fire år er ikke gået journalisterne forbi.

Under seneste folketingsvalgkamp blev der produceret en håndfuld meningsmålinger om dagen, og det ser ud til, at vi får færre meningsmålinger at se ved det kommende folketingsvalg. Ligeledes har vi diskrepansen mellem Dansk Folkepartis opbakning i meningsmålingerne og ved valget i 2015 friskt i erindringen. Derfor tillader jeg mig at være optimistisk i forhold til, hvordan dækningen af meningsmålingerne vil være under det kommende valg.

Vi ser heldigvis flere og flere artikler, der formår at formidle meningsmålinger sobert og nuanceret. Et eksempel på dette kan ses her, hvor Hans Redder fra TV 2 formidler den seneste måling fra Megafon.

Derfor så jeg ingen grund til udelukkende at være kritisk, da jeg deltog i Presselogen. Tværtom fandt jeg det nødvendigt at mane til besindighed og opfordre til ikke at smide barnet ud med badevandet. Meningsmålingerne er ikke perfekte, og der er al mulig grund til at være kritisk, men de er nu engang et af de bedste redskaber vi har, når vi skal sige noget fornuftigt om, hvordan partierne klarer sig.

Marchen Neel Gjertsen fra Jyllands-Posten fik det sidste ord og sluttede af med at sige, at problemet var, at der var fokuseret for meget på meningsmålingerne og for lidt på at tage ud og besøge vælgerne rundt om i landet.

Dette er jeg fundamentalt set uenig i af to grunde. For det første fordi det ene ikke udelukker det andet. Det er muligt at lave meningsmålinger og feltarbejde. For det andet fordi der ikke er noget der taler for, at medierne vil blive bedre til at dække valget ved at fokusere på feltarbejde i stedet for systematisk indsamlede meningsmålinger.

Det er muligt, at der bliver fokuseret for meget på meningsmålinger i en valgkamp. Det er dog ikke nødvendigvis et problem. Det er fint at vælgerne har et indblik i, hvordan de forskellige partier klarer sig. Dette er selvfølgelig ikke det eneste, der er relevant i en valgkamp, hvorfor vi heldigvis ikke udelukkende ser journalisterne og politikerne fokusere på meningsmålingerne.

Det giver meget lidt mening at konkludere at meningsmålinger i og for sig selv er gode eller dårlige. Hvis de ikke er af højeste kvalitet eller hvis man bruger dem forkert, er de selvsagt dårlige. Indsamles og formidles de efter alle kunstens regler, er de et demokratisk gode.

Presselogen kan ses på TV 2 PLAY.