Hvor mange skoler er lukket?

Altinget kunne for et år siden rapportere, at 603 skoler er lukket på 10 år. Der er dog noget, der tyder på, at dette tal er overdrevet og reelt set er betydeligt lavere.

Johan Ries Møller, specialestuderende ved Syddansk Universitet, har netop offentliggjort nye data for udvalgsstyrede kommuner, der viser, at blot 148 folkeskoler blev besluttet lukket i perioden 2009-2013 og 54 i perioden 2013-2017. Disse tal bakkes op af forskellige måder at estimere antallet af skolelukninger.

Hvorfor kom Altinget frem til et andet svar, der indikerede, at langt flere skoler var lukket? De tog udgangspunkt i svar til Folketinget, der opererer med en bestemt teknisk definition af, hvornår vi har at gøre med en skolelukning:

Dette tal er noget overdrevent, da mange af de skoler, der optræder på listen blot har fået fællesledelse eller har oplevet en reduktion i antal klassetrin. Grunden til, at de figurerer i de officielle opgørelser, er, at Institutionsregisteret baserer sig på de såkaldte institutionsnumre. Der er ikke fast praksis for, hvorvidt underafdelinger skal nedlægge deres institutionsnummer når de underlægges fælles ledelse.

Der er tale om et fornemt eksempel på at gå data efter i sømmene og forstå, hvordan de helt præcist er indsamlet og forstås. Johan Ries Møller er desuden i gang med at færdiggøre sit speciale omkring skolelukningernes betydning for vælgerens adfærd, der også har nogle yderst interessante resultater.