Meningsmålinger i R med pollsDK

En ny pakke til R, pollsDK, giver mulighed for let at hente danske meningsmålinger ind i R. Pakken er lavet af Mikkel Krogsholm og installeres og indlæses vha. følgende (forudsætter at man har devtools-pakken installeret):

[code language=”r”] devtools::install_github("56north/pollsDK")
library("pollsDK")
[/code]

Pakken er nem at bruge og giver blandt andet mulighed for at hente de meningsmålinger, jeg har liggende på GitHub. Dette gør man med funktionen gahner(). I nedenstående gemmer vi disse data i objektet polls og viser de seneste seks observationer herfra.

[code language=”r”] polls <- gahner()
tail(polls)
[/code]
   id pollingfirm year month day party_a party_b party_c party_f party_i party_k
962 962  Voxmeter 2016   5 29  25.4   5.0   3.1   4.5   7.7   0.6
963 963   Greens 2016   6  2  25.7   5.4   3.2   5.1   6.5   0.7
964 964  Voxmeter 2016   6  5  25.8   4.9   2.9   4.6   7.4   0.8
965 965   Gallup 2016   6  9  25.1   4.6   3.5   4.6   7.3   0.7
966 966  Voxmeter 2016   6 12  25.4   4.3   2.9   4.0   7.9   0.7
967 967  Voxmeter 2016   6 18  25.9   4.9   2.6   4.1   8.7   0.7
  party_o party_v party_oe party_aa  n                    source
962  19.7  17.9   8.5   7.1 1020 http://voxmeter.dk/index.php/meningsmalinger/
963  19.7  16.6   9.0   7.8 1248      http://www.politiko.dk/barometeret
964  19.6  17.3   8.0   8.4 1039 http://voxmeter.dk/index.php/meningsmalinger/
965  19.8  18.9   8.2   6.9 1570      http://www.politiko.dk/barometeret
966  20.9  18.1   8.3   7.4 1032 http://voxmeter.dk/index.php/meningsmalinger/
967  20.7  17.5   7.8   6.9 1050 http://voxmeter.dk/index.php/meningsmalinger/

Disse data kan eksempelvis bruges til at visualisere partiernes vælgeropbakning over tid. I nedenstående eksempel er det vist, hvordan Socialdemokraterne har ligget i meningsmålinger fra 2010 til i dag (forudsætter at man har ggplot2-pakken installeret).

[code language=”r”] library("ggplot2")

polls$date <- format(as.Date(c(paste(polls$year,
polls$month,
polls$day,
sep="-")), by = "days"))

ggplot(polls, aes(x=as.Date(date), y=party_a )) +
geom_point(col="red", alpha=.1) +
geom_smooth(col="red", se=F, alpha=.5, size=1.2, span=.65) +
theme_minimal() +
ylab("Opbakning (%)") +
xlab("")
[/code]