Publicer indlæg skrevet i R Markdown til WordPress

Forrige indlæg var skrevet i R (med R Markdown). Yihui Xie viser på sin blog, hvordan man med pakkerne RWordPress og knitr nemt kan publicere indlæg direkte fra R til WordPress. Her er scriptet for eventuelt interesserede:

library(RWordPress)
library(knitr)

options(WordPressLogin = c(brugernavn = 'kodeord'),
        WordPressURL = 'http://hjemmeside.dk/xmlrpc.php')
knit2wp('filnavn.Rmd', title = 'Titel på indlæg')

Der er kun fire informationer, der skal udskiftes (brugernavn, kodeord, URL og filnavn). Til ovenstående kan det desuden tilføjes, at knit2wp() giver mulighed for at specificere, hvilke kategorier indlægget skal publiceres under med categories = c('Politik', 'Medier') (og det samme med key words ved at anvende mt_keywords). Hvis man ikke vil have at indlægget skal publiceres direkte, kan man tilføje publish = FALSE, der som standard er sat til at være TRUE.

Det er yderst begrænset, hvor meget der er brug for at arbejde med manuelt i WordPress. Det eneste jeg ændrede manuelt i forrige indlæg var destinationen til billederne. Jeg har det bedst med at figurer anvendt i mine indlæg er at finde ét og samme sted.