Datatilgængelighed og forskningstroværdighed

Der sker spændende ting i det videnskabelige miljø i disse år hvad angår åbenhed. Forleden var der eksempelvis et godt arrangement på Syddansk Universitet omkring open science. Fokus var især på open data, altså tilgængeligheden af forskningsdata. Når man taler om videnskab i relation til åbenhed, tænker man blandt andet på begreber som open access, open source, open methodology, open peer-review og selvfølgelig open data.

Det interessante ved open science er, at det jævnfør de videnskabelige principper vi arbejder ud fra, er en pleonasme. Det giver således ingen mening at tale om closed science, da det i sin natur er at betragte som contradictio in adjecto. Det symptomatiske ved brugen af open er, at meget af det forskere har gjort og i stor grad stadig gør, har været og er præget af meget lidt åbenhed; det være sig i det teoretiske arbejde, registreringen af hypoteser, dataindsamlingsprocessen osv.

Det undrer mig dog betydeligt, at der stadig i 2015 er forskere, der ikke ser fordelene ved at dele data med deres fagfæller. Forleden læste jeg således et studie, som jeg tænkte, kunne være relevant at benytte i min undervisning. Jeg kontaktede forskerne, fortalte at jeg gerne ville have adgang til deres data – selvfølgelig i en anonymiseret version og udelukkende til brug i min undervisning (altså ikke noget, der ville blive delt med andre, end ikke de studerende). Først fik jeg en positiv tilbagemelding, men før jeg fik svaret tilbage, kom der endnu en henvendelse fra forskerne om, at de ved nærmere eftertanke ikke ville dele deres data. Jeg sendte en mail og spurgte, om det virkelig kunne være tilfældet, hvortil de svarede tilbage, at det kunne det, og mere specifikt: ”for at sikre, at danskerne vil have tillid til at dele deres informationer med os fremover, står vi fast ved vores beslutning.”

Dette giver ingen mening. Jeg har tænkt længe over, hvordan det at dele data på nogen måde kan være ødelæggende for den tillid, danskerne har til tilliden til forskerne. Tværtimod vil jeg argumentere for, at tilliden til forskeres arbejde bør være mindre, hvis de ikke er villige til at dele deres data. Der er blandt andet noget der tyder på, at forskeres villighed til at dele data, korrelerer positivt kvaliteten af det studie, de respektive data bruges i. Der kan være forskellige forklaringer på dette, men det er svært at se, hvordan villigheden til at dele data med fagfæller, på nogen som helst måde vil kunne påvirke offentlighedens tillid til forskningen negativt.

Det korte af det lange er som følger: Datatilgængelighed er ikke en barriere for tilliden til forskeres arbejde, men en forudsætning.