Milgram-eksperimentet i reklame for Politiken, 1992

Milgram-eksperimentet er nok et af de mest populære socialpsykologiske eksperimenter. Det er sågar så populært, at Politiken anvendte det i en reklame for avisen i 1992:

Kilde: Statsbibliotekets Mediestream