Hvor mange indvandrere er der i Danmark?

Har danskerne nogen idé om, hvor mange indvandrere der er i Danmark? På Politiken konkluderer Sigge Winther Nielsen, at danskerne overvurderer andelen af indvandrere i Danmark. Det skal nævnes, at pointen er, ”at danskerne overvurderer andelen af invandrerere [sic] mindst i forhold til vores europæiske medborgere”, men det er alligevel værd at dykke ned i tallene og ikke mindst at forholde os til, hvor brugbare sådanne tal, der ligger til grund for konklusionen, er.

Baggrunden er en spørgeskemaundersøgelse foretaget i en række lande af Ipsos MORI, hvor folk har givet deres bedste bud på spørgsmål som antallet af indvandrere og antallet af teenagegraviditeter i de respektive lande. Konklusionen er, at vi gennemsnitligt set, rammer forkert. Undersøgelsen førte til et blogindlæg på The Guardians datablog med titlen “Today’s key fact: you are probably wrong about almost everything” og introduceres med “Most people around the world are pretty bad when it comes to knowing the numbers behind the news. But how issues such as immigration are perceived can shape political opinion and promote misconceptions”. På Politiken kan man efterfølgende læse indlægget “Du ved sikkert mindre, end du tror“, der introduceres med “Mange mennesker kender ikke tallene bag nyhederne. Og misforståelser om antallet af asylansøgere har konsekvenser for den offentlige meningsdannelse.”

Det er værd at bide mærke i, at omtalte undersøgelse beskæftiger sig med en lang række spørgsmål, og der er da også eksempler på emner, hvor gennemsnitsgættet rammer godt, eksempelvis rammer gennemsnitsgættet i Tyskland helt præcist, hvad angår andelen af kristne. Det interessante spørgsmål er dog ikke, hvor meget gennemsnitsgættet afviger fra det faktuelle tal, men hvordan de enkelte respondenter svarer. Gruppeestimater kan være meget misvisende for, hvordan de fleste i en gruppe gætter. Hvis vi eksempelvis har en gruppe med fire personer, der hver især skal give svaret på hvad kvadratroden af 25 er, og svarene er henholdsvis 5, 5, 5 og 97, gør det ikke gruppen uvidende fordi gennemsnitsgættet er 28. På samme måde med antallet af indvandrere i et land: Fordi gennemsnitsgættet ligger højere end et aktuelt tal, betyder det ikke, at de fleste går rundt og er uvidende om fakta.

I resultaterne fra Ipsos MORIs undersøgelse er der desværre kun givet tal på gennemsnitsafvigelser i de respektive lande, og eksempelvis ikke medianværdier, statistiske tests for forskelle m.v. Ligeledes er undersøgelsen ikke foretaget i en dansk kontekst, men i indlægget på Politiken udnyttes det, at der i den første runde af European Social Survey (ESS) blev stillet et lignende spørgsmål til respondenterne i en lang række af europæiske lande, herunder Danmark.

I dataene fra Danmark kan man se, at der er respondenter der har svaret, at over halvdelen af indbyggerne i Danmark er født udenfor landets grænser. Det er ikke hensigten med nærværende indlæg at afgøre om disse gæt er seriøse gæt, men 1) de er heldigvis ikke retvisende for hvad den gennemsnitlige dansker går og tror og 2) de påvirker gennemsnitsgættet ved at gøre det større end det de fleste danskere går rundt og tror. I Danmark er det faktuelle tal, i perioden der er relevant for ESS, 6,73 (kilde), men da respondenterne kun har afgivet svar i hele tal, er der ingen der rammer korrekt med decimals præcisions. Over en fjerdedel af respondenterne svarer dog korrekt med et par enkelte procentpoints præcision, hvilket må siges at være ret godt. Faktisk er medianværdien 7, hvilket er så præcist vi kan komme på et korrekt tal.

Det er for nemt at sige, at danskerne overvurderer antallet af indvandrere og at dette betyder, at vi ved mindre end vi tror. Der er helt sikkert en del danskere, der ikke ved, hvor mange indvandrere der helt præcist bor i Danmark (undertegnede inklusive), men det er ikke det samme som at vi går og ved mindre end vi tror. Det er ej heller det samme som at gennemsnittet af de enkelte gæt, giver et retvisende billede af, hvor vidende borgerne er i et land. I bund og grund er det ikke ret interessant at have et gennemsnit i dette tilfælde. Det interessante er derimod variationen, som der ikke kan herske tvivl om, bør belyses og forklares bedst muligt.