Har valgstedet nogen betydning?

Ved det kommende kommunalvalg vil der være mulighed for at stemme hos McDonalds (artiklen på Politikens hjemmeside omtaler det ganske vel som muligheden for at “stemme på McDonalds”, men det kan misforstås). Formanden for Konservativ Ungdom, Kristoffer Beck, er ikke den største tilhænger af initiativet, da det kan føre til, at vælgerne “vil stemme mere eller mindre tilfældigt”.

Men kan det tænkes, at valgstedet har ikke-tilfældige implikationer for, hvordan vælgerne stemmer? Selvom de fleste vælgere har det godt med ideen om at træffe en rationel, selvvalgt beslutning på valgdagen, taler forskningen for, at valgstedet kan have betydning for, hvilke valg vi træffer.

Berger, Meredith og Wheeler (2008) undersøger, om valstedet havde en betydning ved en afstemning i Arizona i 2000, hvor vælgerne skulle stemme om, hvorvidt skatten skulle stige, så der kunne bruges flere penge på skoleområdet. Resultaterne viser, at de vælgere der stemte på en skole i højere grad gik ind for at bruge flere penge på skoleområdet, end dem der stemte i for eksempel en kirke eller en anden offentlig bygning. Den teoretiske forklaring er, at omgivelserne primer ens holdning, hvorved man tillægger bestemte forhold en større værdi (i dette tilfælde skoler), når der skal træffes et valg.

Ovenstående er blot en korrelation, så for at komme tættere på at kunne undersøge den teoretiske forklaring kausalt, foretager de (selvfølgelig) et eksperiment. I eksperimentet undersøgte de, som ved afstemningen i Arizona, vælgeres holdning til flere penge til skoleområdet. I den eksperimentelle gruppe fik forsøgspersonerne forevist et billede af en skole, hvor en kontrolgruppe i stedet fik vist et billede af en kontorbygning eller kirke. Eksperimentet viste, at de deltagere der så et billede fra en skole, i højere grad gik ind for at støtte forslaget om flere penge til skoleområdet.

Rutchick (2010) er ligeledes interesseret i hvilken betydning det har, hvor folk stemmer. I det første studie undersøger han, om folk der stemmer i en kirke, er mere tilbøjelige til at stemme på en republikansk kandidat, der som vi ved, går mere ind for konservative værdier. Det er de:

Dette er ligeledes blot en korrelation. I fire andre studier, hvor fokus udvides til emner relateret til religion og blandt andet undersøges med et felteksperiment og et lab eksperiment, bekræftes teorien om, at valgstedet har en betydning for, hvilke valg vælgerne træffer.

Tilbage til kommunalvalget: Gad vide om folk vil stemme mere kapitalistisk, hvis man har en stemmeseddel i den ene hånd og en Big Mac i den anden? Det er klart, at det KU-formanden Kristoffer Beck frygter, er, at vælgerne ikke vil tillægge det at stemme den store værdi (hvilket det måske egentlig heller ikke bør have, men det er en anden diskussion), når man kan stemme på McDonalds.

Det kunne dog være fedt, hvis vælgerne stemte mere kapitalistisk på McDonalds.