Analyse: S-R-SF har valgt de forkerte reformer

Har d.d. en analyse i Politiken sammen med Michael Baggesen Klitgaard og Christian Elmelund-Præstekær (hhv. professor og lektor ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet). Konklusionen i analysen er, at VK-regeringen på flere områder lavede lige så markante reformer som dem S-R-SF arbejder på nu. Fra analysen (ikke online):

Regeringen har med en bemærkelsesværdig dødsforagt sat gang i en række kontroversielle reformer af velfærdspolitiske kerneydelser såsom kontanthjælp og SU. Reformer, der føjer sig til de tidligere gennemførte reformer af dagpenge, førtidspension og efterløn. Regeringen bestående af bl.a. folkesocialister og socialdemokrater bliver kaldt borgerlig – ja, faktisk mere borgerlig end den tidligere VK-regering, om hvilken den almindelige opfattelse er, at den sad på hænderne i et lille årti og forspildte muligheden for at gennemføre markante ændringer i velfærdspolitikken.

Den almindelige opfattelse er imidlertid ikke korrekt. Forskellen på S-R-SF og VK er ikke, at førstnævnte gennemfører reformer i stort omfang, mens sidstnævnte lod stå til. Forskellen er, at S-R-SF gennemfører reformer, der har langt mere synlige konsekvenser for vælgerne, end de reformer Fogh-regeringerne gennemførte. Det skyldes, at S-R-SF ændrer velfærdspolitikkens indhold, mens VK’s primære reformstrategi omhandlede velfærdsstatens institutionelle opbygning.

Michael Baggesen Klitgaard og Christian Elmelund-Præstekær har forsket i hvordan regeringer anvender bestemte reformstrategier for at få gennemført politiske forandringer, og har man interesse for emnet kan jeg anbefale følgende tidsskriftsartikler:

Klitgaard, M. B. & C. Elmelund-Præstekær. 2013. “The partisanship of systemic retrenchment: tax policy and welfare reform in Denmark 1975–2008.” European Political Science Review.

Elmelund-Præstekær, C. & M. B. Klitgaard. 2012. “Policy or institution? The political choice of retrenchment strategy.” Journal of European Public Policy 19(7):1089-1107.

Klitgaard, M. B. & C. Elmelund-Præstekær. 2013. “Partisan Effects on Welfare State Retrenchment: Empirical Evidence from a Measurement of Government Intentions.” Social Policy & Administration 47(1):50-71.