Split numerisk variabel op i flere variable med Stata

Det hænder at man har brug for at dele en variabel op i flere variable med hver deres informationer, f.eks. en datovariabel der indeholder information om både årstal, måned og dag. Til at gøre dette kan man anvende pakken nsplit i Stata, som installeres vha. følgende kommando:

[code]. ssc install nsplit[/code]

Har vi en datovariabel med informationer om årstal, måned og dag, kan den se ud som følger:

date_c
 20120501
 20120213
 20050930
 20081010
 19990808

Denne kan så splittes op og generere tre nye variable med følgende kommando:

[code]. nsplit date_c, digits(4 2 2) g(year month date)[/code]

De tre variable der genereres får navnene year, month og date. De vil se ud som følger:

year month date
 2012  05  01
 2012  02  13
 2005  09  30
 2008  10  10
 1999  08  08