Overdriver medierne partiernes krise?

Blot et par korte kommentarer til denne analyse i Politiken. Argumentet i analysen er, at medierne fokuserer entydigt på negative historier, hvorfor der tegnes et unuanceret og fordrejet negativt billede af partierne i medierne.

For det første er alle partier ikke i krise i medierne. End ikke stort set alle partier. Når der for eksempel om Enhedslisten skrives, at »Enhedslisten angiveligt [er] blevet en flok bovlamme venstreorienterede, der alene agerer haleror til regeringen uden den store indflydelse«, undrer jeg mig over, hvad der ligger til grund for den pointe. Det er muligt at finde kritiske artikler om Enhedslistens nye rolle i dansk politik (heldigvis), men der er intet der taler for, at partiet er i krise – heller ikke i medierne. Og som cand.scient.adm. Jon Kiellberg selv skriver i analysen, er de Radikale og Liberal Alliance ikke i krise i medierne.

Hvorfor? Fordi medierne ikke kun interesserer sig for tabere, kriser og problemer (modsat hvad der argumenteres for i analysen). Det ene partis død er et andet partis brød. Derfor har det blandt andet været nemt at finde positive historier om Enhedslisten, der trækker stemmer fra SF, eller historier om hvordan Liberal Alliance har ædt de konservative dødssejlere. Min pointe vil derfor være, at medierne ikke har et konstant kriseperspektiv, der skævvrider den politiske debat. Medierne er glade for politiske konflikter, og som ved alle konflikter, er der sjældent kun tabere.

For det andet kan det absolutte antal af artikler der vedrører partiernes krise, ikke bruges til noget. Når det derfor pointeres, at der har været 1.287 artikler i 11 medier fra d. 15. september til i dag der omhandler »partiernes krise, løftebrud, tomgang eller modgang«, bliver vi ikke en dyt klogere på noget som helst. Hvad skal vi bruge sådan et tal til? Intet.

For det tredje har jeg svært ved at tage analysens kritik af mediernes fokus på det negative seriøst, når forfatteren selv flittigt skriver om partiernes krise (for eksempel krisen hos de Konservative) og om regeringens problemer (se for eksempel her og her).

Det kan godt være, at medierne overdriver partiernes kriser, men jeg er på ingen måde overbevist efter at have læst den pågældende analyse.


2 comments

  • Tak for en godt indlæg.

    Jeg havde læst den artiklen på Politiken`s netavis. Jeg blev lidt betænkelig, efter at have læst den. Men så læste jeg dit indspark, der satte nogle nye tanker igang hos mig.
    Jeg fornemmer du er inde på noget rigtigt. Tak for det.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *