LaTeX: Slutnoter

LaTeX indeholder en simpel kommando, når der skal laves en fodnote. Lidt sværere er det med slutnoter, hvor der er brug for lidt ekstra modifikationer. Heldigvis kan pakken endnotes bruges i denne sammenhæng. I preamblen tilføjer du:

\usepackage{endnotes}

Du kan nu på samme måde som ved fodnoter bruge kommandoen endnote:

\endnote{Her skriver du din slutnote}

Og som ved fodnoter er der kun en praktisk grænse for, hvor mange slutnoter du kan tilføje. Til sidst i dit dokument, hvor slutnoterne skal være, tilføjes:

\theendnotes

I dit dokument vil der nu være et afsnit med Notes. Er den resterende del af dit dokument på dansk, kan det anbefales, at du i preamblen redigerer kommandoen \notesname, så slutnoterne får en dansk overskrift:

\renewcommand{\notesname}{Noter}