LaTeX: Rødder

Eksempler:

  • \sqrt{x}                 \sqrt{x}
  • \sqrt{\frac{x}{y}+z}         \sqrt{x+\frac{y}{z}}
  • \sqrt[x]{y}                 \sqrt[x]{y}