LaTeX: Linjeafstand

Der er forskellige måder hvorpå linjeafstanden kan ændres i LaTeX. Den nemmeste er vha. kommandoen linespread, der angiver linjeafstanden for hele dokumentet, ved at blive placeret i preamblen:

\linespread{x}

Hvor x er linjeafstanden, hvor man så for eksempel kan bruge følgende (bemærk punktum som decimalseperator):

\linespread{1.3}

Alternativt kan man anvende pakken setspace, der giver bedre muligheder for nemt at lave afsnit med forskellige linjeafstande. Først skriver du følgende i preamblen:

\usepackage{setspace}

Derefter kan du lave afsnit i dit dokument med en bestemt linjeafstand:

\begin{spacing}{1.3}
Her skriver du din tekst.
\end{spacing}

Pakken giver også andre muligheder, såsom kommandoerne \singlespacing, \onehalfspacing og \doublespacing.