LaTeX: Kombiner flere dokumenter til en PDF-fil

Har du flere PDF-filer der skal kombineres til én PDF-fil eller har du LaTeX-dokument hvor der skal tilføjes et PDF-dokument som bilag eller lignende, er der en pakke til LaTeX, der kan hjælpe med dette. Pakken hedder pdfpages og smides i preamblen:

\usepackage{pdfpages}

I selve dokumentet kan de relevante dokumenter så tilføjes:

\includepdf[pages=-]{dok1.pdf} % Inkluderes først
\includepdf[pages=-]{dok2.pdf}
\includepdf[pages=-]{dok3.pdf}
\includepdf[pages=-]{dok4.pdf} % Inkluderes sidst

Skal du kun bruge de første 4 sider af et dokument, kan du angive hvilke sider der er relevante:

\includepdf[pages=1-4]{dok.pdf} % Inkluderer side 1-4 fra dok.pdf

Tilføjer du ikke optionen, får du kun den første side fra hvert dokument.