LaTeX: Fejlbeskeder

Når du kompilerer dit dokument kan det tænkes, at du støder på fejl og mangler i din kode. Hvor alvorlige disse fejl er, varierer, og nogle er blot advarsler, som du kan gøre noget ved. Nogle fejlbeskeder er også sværere at forstå rent intuitivt end andre, hvorfor det kan være brugbart med en forklaring. Her følger en liste over nogle af de fejl du kan støde på, samt en beskrivelse af hvad der nok er galt. Listen vil blive opdateret løbende.

Extra alignment tab has been changed to \cr
Der er for mange &’er i din tabel eller formel.

LaTeX Error: \begin{noget} on input line line number ended by \end{document}
Der er noget der er begyndt, som ikke er fuldendt med en \end. I dette tilfælde ”noget”.

Runaway argument?
Du mangler et }.

LaTeX Warning: Reference … undefined on ….
Der er referencer i dit dokument, og du bør kompilere igen, så referencerne vises ordentligt.

LaTeX Warning: There were undefined references.
Der er referencer i dit dokument, og du bør kompilere igen, så referencerne vises ordentligt.

Missing $ inserted
Du har udeladt et tegn ($, \[, \] eller $$) i din matematiske tekst.

Undefined control sequence.
Du har brugt en kommando der ikke findes.

Misplaced alignment tab character &
Du har & et sted hvor det ikke giver mening. Bemærk at LaTeX kun læser ”&” som et ”og”, hvis du skriver \&.

Kilde:
Art of Problem Solving